Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

JAVNA NABAVA

 

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Planovi nabave sklopljeni od 1. siječnja 2018. godine, dostupni su u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom u rubrici Planovi nabave.

Plan nabave Hrvatskog geološkog instituta za 2017. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave Hrvatskog geološkog instituta za 2017. godinu br.2

Izmjene i dopune Plana nabave Hrvatskog geološkog instituta za 2017. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave Hrvatskog geološkog instituta za 2016. godinu

Plan nabave Hrvatskog geološkog instituta za 2016. godinu

Plan nabave Hrvatskog geološkog instituta za 2015. godinu

 

Registar ugovora  sklopljenih od 1. siječnja 2018. godine, dostupan je u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom u rubrici Registri ugovora.

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Hrvatski geološki institut objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima postoji sukob interesa u smislu odredbe Zakona:

1. Rudist d.o.o., Zagreb

 

en_US
Skip to content