Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE IMARINSKU GEOLOGIJU

Commercial Projects

Paleolimnološka istraživanja u NP Krka – Visovačko jezero


Javna ustanova Nacionalni park Krka i Hrvatski geološki institut ugovorili su 2019. godine provođenje dvogodišnjeg projekta „Paleolimnološko istraživanje u NP „Krka“ – Visovačko jezero“. Istraživanje će se provoditi u svrhu proučavanja razvoja jezerskog sustava Visovačko jezero od Roškog slapa do Skradinskog buka u smislu geneze jezera, promjene u sedimentaciji koje ukazuju na promjene klimatskih uvjeta, promjena u korištenju zemljišta, erozije i paleohidrologije.

U prvoj fazi provedena su geofizička istraživanja koja su obuhvatila snimanje dna višesnopnim dubinomjerom (multibeam echosounder, MB) i panoramskim dubinomjerom (side-scan sonar, SSS) te podpovršine geološkim dubinomjerom (sub-bottom profiler, SBP) i radarom za promatranje ispod površine zemlje (ground penetrating radar, GPR). Ova istraživanja do sada nisu provedena u NP Krka, a važna su osnova za sva dalja istraživanja. Za snimanje podpovršine korišteni su SBP Innomar SES-2000 light i GPR MALÅ GX 80 u suradnji s tvrtkama Geomar d.o.o. Split i GeoDa consulting d.o.o.

Mjerenjem dubine na istraživanom području s višesnopnim dubinomjerom (MB WASSP S3) izrađena je detaljna batimetrijska karta Visovačkog jezera te morfološka karta dna jezera. Prosječna dubina iznosila je -4 do -26 m, a najveća dubina -40 m Prvi podaci ukazuju na debljinu riječnih i jezerskih sedimenata veću od 35 m, a vidljive su i brojne potopljene i zatrpane sedrene barijere i potopljene ponikve.

Druga faza istraživanja već je započela bušenjem sedimenata klipnim jezgrilom na pet lokacija. Sedimenti iz prikupljenih jezgara (duljine do 8,4 m) će se analizirati sedimentološkim, geokemijsko-mineraloškim i mikropaleontološkim metodama.

Project leader: dr.sc. Nikolina Ilijanić

Slobodan Miko,

Hasan Ozren,

Dea Brunović,

Martina Šparica Miko,

Ana Maria Heski,

Koraljka Bakrač,

Hajek Tadesse,

Tamara Marković,

Saša Mesić,

Ivan Razum

Project duration:  01.03.2019.-01.03.2021.


 

Project Category:  Znanstveno-istraživački projekt (Javna ustanova Nacionalni park Krka)


Financing amount: 312.000,00 HRK


Status: Active

en_US
Skip to content