Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Četvrto predavanje povodom 70. obljetnice HGD-a

70 godina HGD

70 godina HGD-a

Povodom 70. obljetnice, Hrvatsko geološko društvo organizira ciklus popularno-znanstvenih predavanja.
Četvrto predavanje iz ciklusa – Hrvatska u doba pleistocena: priča o slonovima i mamutima, održat će dr. sc. Jadranka Mauch Lenardić  u četvrtak 25. studenoga 2021. godine u 18 h u Etnografskom muzeju u Zagrebu (Trg Antuna, Ivana i Vladimira Mažuranića 14).
četvrto predavanje HGDa

Izmjene toplijih i hladnijih razdoblja tijekom pleistocena pogodovale su razvoju različitih vegetacijskih pokrova i staništa na kojima su živjele raznorodne biljke i životinje. Najveći kopneni sisavci su tada, kao i danas, bili rilaši ili surlaši, odnosno proboscidi. U tu skupinu životinja ubrajamo mamute i slonove, kao i njihove pretke. Na području Hrvatske fosilni ostatci ovih divova nađeni su na više od 120 lokaliteta. Kroz predavanje ćemo upoznati neke osobitosti ovih životinja koje su živjele i na našim područjima tijekom zadnjih 2,5 milijuna godina.

dr.sc.  Jadranka Mauch Lenardić, Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, jml@hazu.hr

Tonći Grgasović

dr.sc. Jadranka Mauch Lenardić

Jadranka Mauch Lenardić paleontologinja je na Zavodu za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Jedina je u Hrvatskoj koja se već tri i pol desetljeća kontinuirano bavi rilašima ili proboscidima – mamutima i slonovima. Osim proboscida njezina glavna znanstvena istraživanja fokusirana su i na male sisavce, točnije voluharice, s različitih hrvatskih kvartarnih lokaliteta. Na temelju istraživanja, a to su najčešće morfometrijske analize dentalnih ostataka različitih vrsta, rekonstruira paleoekološke, paleoklimatološke, paleobiogeografske, mikroevolucijske i druge odnose između pojedinih taksona, staništa i klime tijekom najmlađih odsječaka geološke prošlosti naših i susjednih krajeva. Objavila je 70-ak znanstvenih, znanstveno-popularnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, a rezultate je prezentirala na više od 35 znanstvenih skupova.

NAPOMENA: Za prisustvovanje predavanju potrebno je predočiti Covid potvrdu i koristiti maske!

en_US
Skip to content