Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF GEOLOGY

Past Projects

Odraz paleoklimatskih promjena u jursko-krednim sedimentima

Krških Dinarida

Cilj ovoga projekta je dokazati da je odraz paleoklime, promjena morske razine i oceanskoga kemizma očuvan u gornjojursko-donjokrednoj sukcesiji plitkomorskih naslaga Krških Dinarida, te da nam može dati odgovore na pitanja o tome koja su razdoblja u evoluciji Krških Dinarida bila obilježena “greenhouse”, a koja globalno hladnijim, tzv. “prijelaznim” (greenhouse/icehouse) uvjetima. Projektom se također želi dokazati da sukcesija Krških Dinarida sadrži sedimentološke i geokemijske pokazatelje lokalnih i globalnih paleoklimatskih događaja, te pokazatelje stanja zasićenosti karbonatom jursko-krednoga platformnoga mora. Temeljem istraživanja unutarnjoplatformnog slijeda naslaga Krških Dinarida, ovaj će projekt definirati ima li 60 mil.god. dugotrajno razdoblje gornje jure i donje krede, koje se uglavnom smatra “greenhouse” intervalom, i intervale koji su nastali tijekom glacioeustazije umjerenih amplituda, što bi upućivalo na postojanje leda na visokim zemljopisnim širinama. Radi se o jednom od prvih istraživanja koje multidisciplinarnim pristupom, uz pomoć isključivo platformne ciklostratigrafije i stratigrafskog modeliranja, te sedimentoloških i geokemijskih istraživanja, definira paleoklimatske trendove, odnosno odnos između “greenhouse” i “prijelaznih” razdoblja tijekom gornje jure i donje krede. 

Webpage: http://zprojekti.mzos.hr/public/c2prikaz_det.asp?cid=1&psid=3&ID=623

 

Project leader: dr.sc. Valentina Hajek-Tadesse


Antun Husinec

Tomislav Malvić

Damir Palenik

Josip Tišljar

Project duration: 2007.-2013.

 

Project Category: Projekt br: 181-1953068-0241, Z-projekti

 

Financing amount:

Status: Završen

en_US
Skip to content