Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF GEOLOGY

Znanstveni projekti (domaći)

Korelacija prapor/paleotlo sekvencija jugoistočne Transdanubije s istočnim

i jadranskim dijelom Hrvatske

(Correlation of loess/paleosoil sequences of southeastern Transdanubia with

eastern and Adriatic part of Croatia)

2009. je pokrenut novi bilateralni projekt s Republikom Mađarskom. Suradnja je službeno započela 1. srpnja, 2007. bilateralnim projektom: »Korelacija prapor/paleotlo, sekvencija jugoistočne Transdanubije i istočne Hrvatske« Budući je suradnja bila intenzivna i uspješna, ove godine smo predložili nastavak i proširenje te bilaterale na još jedan dvogodišnji projekt pod naslovom: »Korelacija prapor/paleotlo sekvencija jugoistočne Transdanubije s istočnim i Jadranskim dijelom Hrvatske» »Correlation of loess/palaeosoil sequences of Southeastern Transdanubia and Eastern Croatia«. Glavni istraživači su Dr. sc. Lidija Galović iz Zavoda za geologiju HGI-CGS i Dr. sc. László Koloszár iz Magyar Állami Földtani Intézet. Kvartarni sedimenti su rasprostranjeni u sjevernoj Hrvatskoj, a uglavnom obuhvaćaju aluvijalne, barske i jezerske sedimente, često prekrivene eolskim materijalom. Područja s debljim naslagama su na »prapornim zaravnima« istočne Hrvatske i Jugoistočne Transdanubije u Mađarskoj. Ova područja su korelirana Hrvatsko-Mađarskim bilateralnim projektom 2007.–2008. Tijekom istraživanja našli smo proslojke tefre (vulkanske prašine) na području Jugoistočne Transdanubije u Mađarskoj i na »Vukovarskom Gorjanovićevom profi lu«. Tefra je marker-horizont šireg područja, uključujući i obalu Jadranskog mora i otoke na kojima je tefra već nađena. Opsežna istraživanja obalnih i recentnih morskih sedimenata mogu ukazati na postojanje i značaj tefre na području Jadrana. Dva tima stručnjaka različitim metodama istraživanja odredit će starost tefre i tako korelirati istraživane praporne profile. Suradnja će rezultirati pouzdanom korelacijom eolskih sedimenata Jadranskog i Karpatskog bazena.

Project leader: dr.sc. Lidija Galović

 

 

Boško Lugović,

Zoran Peh,

Marta Crnjaković,

Danica Miletić,

Wacha Lara,

Pavle Ferić,

Snježana Mikulčić Pavlaković, 

Chikán Géza, 

Marsi István,

Koloszár László,

Magyari Árpád,

Pál Sümegi

Erzsébet Horváth

Project duration:

1.9.2009-1.9.2011

 


 

Project Category: Bilateralni projekt (znanstveno-istraživačka suradnja Mađarska-Hrvatska)

 

 

Financing amount:

39.350.00 kn

 

 

 


Status: Završen

en_US
Skip to content