Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF GEOLOGY

Past Projects

EUOGA – Geološka procjena potencijalnih nekonvencionalnih naftnih i plinskih

resursa u Europi; Geological Evaluation of Potential Unconventional Oil

and Gas Resources in Europe (EUOGA)

U okviru programa Horizon 2020 poziva B.2.9. “Podrška Energetskoj politici na nekonvencionalnim izvorima plina i nafte” iz Europske komisije, GEUS (Geological Survey of Denmark and Greenland) je dobio projekt “Geološka procjena potencijalnih nekonvencionalnih naftnih i plinskih resursa u Europi”, skraćeno EUOGA. Cilj projekta je prikupljanje postojećih publiciranih saznanja o naslagama šejlova u Europi, relevantnim za primjenu nekonvencionalnih metoda pridobivanja nafte i plina, uz pomoć podugovarača iz zemalja članica Europske unije i članova EuroGeoSurveys. Fokus je bio na definiranju zajedničke metodologije procjene resursa i javnosti rezultata kroz GIS bazu podataka. Također su se prikupljali javno dostupni podaci o aktivnostima vezanim za nekonvencionalne naftne i plinske resurse, kao i službenim političkim stavovima o ovom pitanju. U konačnici su izdvojene 74 naslage šejla u Europi, koje su zadovoljile određene kriterije, raspoređene u 30 bazena. S obzirom na stupanj istraženosti, dostupne podatke, kao i geološke i naftnogeološke karakteristike, odlučili smo se u okviru ovog projekta detaljno prikazati Lemeške naslage Like. One u izgrađene od pločastih vapnenaca s proslojcima rožnjaka i rijetkim proslojcima bentonita i tufova, kao i laminiranih vapnenaca i vapnenačkih šejlova bogatih organskom tvari. Prezentirane su podaci o TOC (Total Organic carbon), termalnoj zrelosti, porozitetu, tipu kerogena, genezi, debljini i prostiranju naslaga, litologiji, strukturnim i geološkim značajkama i dr., koji su kasnije i interpretirani.

Webpage: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/pl1-britze.pdf

Project leader: dr.sc. Tonći Grgasović


Vlatko Brčić,

Georg Koch,

Pavle Ferić

Project duration: 12.2015.-12.2016


 

Project Category: Projekt br:

Gospodarstveni

 

Financing amount: 12.000 eura


Status: Završen

en_US
Skip to content