Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

MAMEBio – Višefazni pristup za dešifriranje mikrobne ekologije i biotehnološkog potencijala geotermalnih izvora u Hrvatskoj

Project leader: dr.sc. Sandi Orlić

Naslov projekta: Višefazni pristup za dešifriranje mikrobne ekologije i biotehnološkog potencijala geotermalnih izvora u Hrvatskoj

Akronim: MAMEBio

Project leader: Sandi Orlić, Institut Ruđer Bošković

Suradnica sa HGI: Tamara Marković

Project duration: 4 godine

Početak projekta: 01/10/2019

Finacirano: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) PZS-2019-02

Project webpage: https://mamebio.irb.hr/

Sažetak

Istraživanje bakterija i arheja koje žive u geotermalnim sustavima bilo je presudno za naše razumijevanje raznolikosti i povijesti života na Zemlji. U posljednjih nekoliko godina, pojavom sekvenciranja genoma pojavile su se velike mogućnosti u istraživanju genomskom potencijala i metaboličke aktivnost globalnog mikrobioma. Genomi od više od 300 000 bakterija I više od 3000 arhea pružili su ključni uvid u, na primjer, njihovu evoluciju i ulogu u biogeokemijskim ciklusima, njihovim načinima patogeneze i antimikrobne rezistencije i genetskim osnovicama na kojima se temelji njihov biotehnološki potencijal. Stoga podati iz metagenoma dobiveni izravno iz DNK okoliša mogu pružiti nove, neviđene uvide u strukturu, funkciju i metabolički kapacitet mikrobne zajednice. Istraživanje enzima koji djeluju u ekstremnim uvjetima od posebnog je interesa za mnoge biotehnološke i industrijske procese. U Hrvatskoj je jedan takav okoliš, geotermalni izvori, gotovo potpuno neistražen i predstavlja potencijalni izvor mikrobnih vrsta, novih putova i enzima. Glavni cilj prijedloga je upotreba visoko paralelnog kvantitativnog sekvenciranja gena rRNA SSU, sekvenciranje amplikona SSD cDNA i kvantitativna PCR reverzne transkripcije, kao i metagenomika i metatranskriptomika za analizu sastava, dinamike i funkcije mikrobne zajednice, kao i biotehnološke perspektive u brojnim hrvatskim geotermalnim izvorima. Suradnja i umrežavanje s vrhunskim europskim znanstvenicima pridonijet će daljnjem razvoju kvalitete i konkurentnosti istraživanja mikrobne ekologije u Hrvatskoj. Rezultati projekta bit će vidljivi kroz snažniju buduću suradnju s biotehnološkim tvrtkama, što će imati snažan utjecaj na razvoj modernih industrija u Hrvatskoj.

en_US
Skip to content