Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

The evolution of the Mesozoic lithosphere of northwestern Neotethys: A petrogenetic and geodynamic perspective

springer

Rezultati istraživanja u okviru projekta GOST (IP-2019-04-3824) Hrvatske zaklade za znanost objavljeni u časopisu Journal of the Geological Society  daju cjelovit i detaljan uvid u postanak, razvoj i nestanak sjeverozapadnog segmenta Neotetisa tijekom mezozoika. Rezultati se temelje na mineraloškim, petrološkim, geokemijskim i izotopnim podacima svih dijelova normalne ofiolitne sekvencije i definiraju kontinuirani razvoj oceanske litosfere u razdoblju srednji trijas (anizik) – gornja jura (titon). Na temelju geokemijskih i izotopnih karakteristika stijena bazaltno-gabroidne suite rekonstruiran je slijed petrogenetskih procesa i tektono-magmatskih događaja te predloženi geodinamski modeli koji bacaju novo svjetlo na mezozojsku evoluciju sjeverozapadnog segmenta Neotetisa, a usklađeni su s aktualnim paleogeografskim razumijevanjem šire regije Mediterana. 

Rad je dostupan na poveznici: https://www.lyellcollection.org/doi/10.1144/jgs2023-132

 

en_US
Skip to content