Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

The early history of the Neotethys archived in the ophiolitic mélange of northwestern Croatia

springer

U radu objavljenom u časopisu Journal of the Geological Society prezentirani su najnoviji biostratigrafski i geokemijski podaci iz ofiolitnog melanža Ivanščice. Blokovi bazalta i rožnjaka prepoznati su kao ostaci nekadašnje oceanske kore i na njoj istaloženih dubokomorskih sedimenata sjeverozapadnog dijela Neotetis oceana. Bazaltne stijene geokemijski su okarakterizirane kao E-MORB čiji nastanak upućuje na formiranje srednjeoceanskog grebena i početak oceanizacije. Najstarije zajednice radiolarija iz rožnjaka u kontaktu s bazaltima karakteristične su za srednji trijas (kasni anizik – rani ladinik). Dobivene starosti korelativne su s najstarijim biostratigrafskim datacijama oceanske kore sjeverozapadnog Neotetis oceana sačuvanim u ofiolitnim kompleksima Alpsko – Dinaridsko – Helenidskog pojasa, što upućuje na zajedničko porijeklo iz jedinstvenog oceanskog prostora koji se nalazio istočno od kontinentalnog ruba adrijske mikroploče.  

Objavljeni podaci dio su istraživanja provedenog u sklopu HRZZ projekta GOST (IP-2019-04-3824) Hrvatske zaklade za znanost.

Rad je dostupan na poveznici: https://www.lyellcollection.org/doi/10.1144/jgs2023-143

en_US
Skip to content