Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF GEOLOGY

Past Projects

Tektonska karta Republike Hrvatske 1:300 000

Cilj istraživanja na projektu je definiranje strukturno-tektonskih odnosa u području RH a posebice u dodirnom području panonskih struktura i Dinarida. Dinamika istraživanja vezana je uz dinamiku i obim istraživanja na OGK RH. Tijekom terenskih istraživanja obavljaju se strukturološka mjerenja dostupnih elemenata mehaničkih ploha diskontinuiteta i orijentacije linearnih i plikativnih elemenata. Najveća pažnja pridaje se strukturnim oblicima nastalim u posljednjim deformacijskim fazama na temelju čega se određuje geneza njihovog formiranja. Tektonska slika te međusobni odnosi strukturnih planova završno se određuju na temelju značajki struktura te vremenskog definiranja njihovog postanka.

Project leader: dr.sc. Domagoj Jamičić


Mirko Belak

Božo Prtoljan

Project duration: 2007.-2013.

 

Project Category: Projekt br: 181-1811096-3061, Z-projekti

 

Financing amount:

Status: Završen

en_US
Skip to content