Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Sub-recent microfauna within allogenic sediments at the bottom of a deep cave, Njemica (Biokovo Mt., Croatia)

Geosciences logo

Kroz ovo istraživanje prezentirani su nalazi sub-recentne mikrofosilne zajednice sačuvane u klastičnom sedimentu na dnu 936 metara duboke Biokovske jame Njemice. Nalazi su korelativni sa živućim endemskim vrstama u speleološkim objektima Dinarskog krša. Istražen je mineralni sastav sedimenta uzorkovanog na suhom dnu jame, pored sifonskog jezera, na temelju čega su naslage interpretirane kao alogeni infiltrati. Geneza ovih kvartarnih sedimenata vezana je uz taloženje iz suspenzije u uvijetima mirnih voda što je otvorilo nova pitanja o dinamici jezera i mogućim sezonskim ili periodičkim fluktuacijama razine vode.

Članak je rezultat uspješne suradnje volonterske speleološke zajednice sa speleolozima djelatnicima Zavoda za geologiju Hrvatskog geološkog instituta. Objavljen je u časopisu International Journal of Speleology i dostupan je na sljedećoj poveznici: https://digitalcommons.usf.edu/ijs/vol51/iss3/5/

en_US
Skip to content