Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Spatial distribution and geometric characteristics of landslides with special reference to geological units in the area of Slavonski Brod, Croatia

Geologia Croatica logo

U radu je prikazana prostorna analiza katastra klizišta i njihovih geometrijskih značajki na području Slavonskog Broda. Katastar klizišta izrađen je za područje površine 55 km2 na temelju vizualne interpretacije LiDAR-digitalnog modela terena visoke rezolucije. Ukupno je okontureno 854 poligona klizišta s prosječnom površinom od 839 m2. Većina klizišta (85 %) nalazi se unutar dvije geološke jedinice (M62: Pijesci s proslojcima siltova i šljunaka; Pl: Gline, pijesci, šljunci i ugljen), za koje su uspoređene geometrijske značajke klizišta i provedene detaljnije prostorne analize nagiba, reljefa i drenažne mreže. Na temelju gustoće klizišta unutar pojedine klase ovih parametara određene su klase koje su najviše podložne pojavi klizišta.

LiDAR podloge korištene u ovom radu rezultat su snimanja provedenog 2018. u sklopu projekta safEarth, Interreg IPA CBC programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, sufinanciranog sredstvima ERDF i IPA II fondova EU.

Rad je objavljen u časopisa Geologia Croatica i dostupan je na sljedećoj poveznici: http://www.geologia-croatica.hr/index.php/GC/article/view/1050

en_US
Skip to content