Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF HYDROGEOLOGY AND ENGINEERING GEOLOGY

EU Funds Projects

Response to landslide and flash flood risk with Early Warning System design (RESPONSa)

U sklopu 2. poziva EU programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, u listopadu 2020. započeo je projekt RESPONSa. Ukupan proračun projekta je 935.168,30 EUR, od čega EU sufinancira 85%, a projektni partneri 15%.

Predviđeno trajanje projekta od dvije i pol godine osigurat će nastavak uspješne suradnje projektnih partnera koja je započela tijekom provedbe safEarth projekta u sklopu istog EU programa u periodu 2017-2019. Ulogu vodećeg partnera projekta RESPONSa preuzeo je  Hrvatski geološki institut iz Zagreba, dok su kao projektni partneri u projekt uključeni Rudarsko geološko građevinski fakultet iz Tuzle i JU Zavod za geološka istraživanja iz Podgorice.

Projekt RESPONSa usmjeren je prema jačanju programskog cilja 2.1, koji se odnosi na promicanje i unaprjeđenje zaštite okoliša i prirode i sustava upravljanja za prevenciju rizika. Prekogranična suradnja uključit će zajednički rad svih projektnih partnera na uspostavi sustava ranog upozoravanja od pojava klizišta i bujičnih poplava, koje u naseljenim područjima predstavljaju direktnu prijetnju za stanovništvo i njihovu imovinu. Kao posljedica klimatskih promjena, u posljednje vrijeme sve više svjedočimo pojavama klizišta i bujičnih tokova pokrenutih ekstremnim vremenskim uvjetima (npr. intenzivnim ili dugotrajnim oborinama). U tom smislu, u sklopu projekta RESPONSa u fokusu su istraživanja vezana uz praćenje klizišta korištenjem metoda daljinskih istraživanja i praćenje meteoroloških uvjeta te određivanje graničnih vrijednosti pokretača kod kojih dolazi do aktiviranja štetnog događaja. Aktivno sudjelovanje ključnih dionika (predstavnika lokalne zajednice, civilne zaštite, meteoroloških službi) omogućit će procjenu kapaciteta lokalne zajednice i izradu operativnih procesa za različite geohazardne  scenarije. Njihovim objedinjavanjem u zajednički sustav, u slučaju pojave rizičnog događaja, lokalna zajednica moći će valjano i pravovremeno odgovoriti.

Za pilot područja za koja će se izraditi struktura sustava ranog upozoravanja odabrani su sljedeći gradovi/općine: Grad Kutina (Hrvatska), Grad Tuzla i Brčko Distrikt (Bosna i Hercegovina) te Općina Budva (Crna Gora).

RESPONSa –  Novosti & Obavijesti

Project leader: dr. sc. Vlatko Gulam

Hrvatski geološki institut:

Iris Bostjančić

Mario Dolić

Tihomir Frangen

Tanja Funtek

Vlatko Gulam

Tomislav Kurečić

Ivan Markotić

Jasminka Martinjak

Tomislav Novosel

Krešimir Petrinjak

Laszlo Podolszki

Davor Pollak

Pomper Nataša

Ivan Sokač

Rudarsko geološko građevinski fakultet, Tuzla:

Elvir Babajić

Kemal Gutić

Kenan Gutić

Hasan Hadžić

Mersudin Hodžić

Adnan Ibrahimović

Ajša Jaganjac

Fikreta Jahić

Nedreta Kikanović

Enver Mandžić

Kenan Mandžić

Edisa Nukić

Enida Omerhodžić

Nedžad Ribić

Mirsad Topalović

Sabid Zekan

JU Zavod za geološka istraživanja, Podgorica

Neda Dević

Peko Joković

Dragan Radojević

Katarina Raičković

Ivana Ražnatović

Milica Stojadinović Milčić

Milorad Vojvodić

Project duration: 10/2020 – 3/2023

 

Project Category: EU Interreg projekt

Financing amount: 935.168,30 EUR

„Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.“

Status: Active

en_US
Skip to content