Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Republika Hrvatska postala punopravna članica EPOS ERIC-a

HGI imenovan nacionalnim koordinatorom

Sustav za promatranje europske tektonske ploče (The European Plate Observing System – EPOS https://www.epos-eu.org/epos-eric) multidisciplinarni je i distribuirani Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC), kojem je dugoročni cilj omogućiti i unaprijediti integriranu uporabu podataka, podatkovnih proizvoda i opreme koji služe znanstvenoj zajednici koja se bavi proučavanjem Zemlje u Europi. Kandidatura Republike Hrvatske za punopravno članstvo u ovome konzorciju službeno je prihvaćena na Generalnoj skupštini EPOS ERIC-a održanoj u Rimu 6. i 7. prosinca 2023., kada je uz Republiku Hrvatsku punopravnom članicom postala i Republika Bugarska. U siječnju 2024. godine punopravno članstvo prihvatila je i Europska komisija, čime je EPOS ERIC dosegao zavidnu brojku od ukupno 19 država članica, uz jednu zemlju promatrača.

 

EPOS ERIC okuplja niz dionika iz područja znanosti o Zemlji koji zajedno rade na integraciji skupa različitih nacionalnih i transnacionalnih istraživačkih infrastruktura znanosti o Zemlji u jednu održivu i interoperabilnu istraživačku platformu. Specifični cilj konzorcija je razviti planove provedbe i koristiti nove mogućnosti e-znanosti za praćenje i razumijevanje dinamičnoga i složenoga Zemljina sustava, a posebna pažnja posvećena je rukovanju metapodacima i inteligentnom upravljanju distribuiranim resursima. Stoga je širenje dosega i sudjelovanje sve većeg broja europskih država članica u konzorciju te njihova predanost aktivnom sudjelovanju u njegovim aktivnostima ključna za postizanje strateških ciljeva EPOS-a.

 

Pristupanje Republike Hrvatske EPOS ERIC-u u svojstvu punopravne članice pridonijet će, s druge strane, uspostavi nacionalne mreže dionika kojom će se potaknuti snažnija suradnja svih disciplina znanosti o Zemlji u Hrvatskoj, ali i njihovo djelovanje u sklopu šire, europske znanstvene zajednice. Nacionalni koordinator zadužen za umrežavanje i koordinaciju svih relevantnih dionika hrvatske znanstvene zajednice te provođenje aktivnosti i inicijativa koje proizlaze iz članstva u konzorciju je Hrvatski geološki institut u Zagrebu, kao najveći istraživački institut u području geoznanosti i geološkog inženjerstva u Republici Hrvatskoj.

https://mzo.gov.hr/vijesti/republika-hrvatska-postala-punopravna-clanica-epos-eric-a/5972

en_US
Skip to content