Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Rapid Remeasure of Dense Civilian Networks as a Game-Changer Tool for Surface Deformation Monitoring: The Case Study of the Mw 6.4 2020 Petrinja Earthquake, Croatia

Geosciences logo

U ovom radu korišten je jedinstveni skup prostornih podataka dobiven ponovljenim GNSS opažanjima trajno stabiliziranih geodetskih točaka u zoni Petrinjsko- pokupskog rasjeda (<15 km od epicentralnog područja). Navedeni podaci su obrađeni u kombinaciji sa statičkim opažanjima permanentnih GNSS stanica (SIGNAL, CROPOS, RSPOS,FBIHPOS).

Na osnovu obrade podataka dobivene su vrijednosti koseizmičkih površinskih deformacija uzrokovanih pomacima za vrijeme glavnog potresa u Petrinji 2020 godine.

Metodom elastičnog modeliranja dobivene su dvije zone sa pomakom na glavnom rasjedu te značajan pomak na paralelnom sekundarnom rasjedu.

Rad je  dostupan na sljedećoj poveznici: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2022GL100166

en_US
Skip to content