Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Prva nacionalna radionica projekta boDEREC-CE u Solinu, 24.09.2020.

U organizaciji hrvatskih projektnih partnera Hrvatskog geološkog instituta i Vodoopskrbe i odvodnje (VIK) Split, 24. rujna 2020. godine, održana je prva nacionalna radionica projekta boDEREC-CE, koji je sufinanciran iz Programa transnacionalne suradnje Interreg Centralna Europa 2014.-2020. Radionica je provedena uz pridržavanje svih epidemioloških mjera obaveznih uslijed COVID-19 situacije. Obzirom da je hrvatsko pilot područje projekta slijev izvora Jadra i Žrnovnice, radionica je organizirana u Solinu kako bi se identificirale specifične potrebe područja i time omogućila kvalitetna implementacija projektnih aktivnosti. Cilj radionice ujedno je bio i predstavljanje projekta te upoznavanje dionika s problematikom prisutnosti novih onečišćivala (engl. emerging contaminants) u okolišu. Nova onečišćivala obuhvaćaju sve spojeve koji do sada nisu bili uključeni u sustav redovnog monitoringa, a čiji su ekotoksikološki učinci i prisutstvo u okolišu prepoznati zahvaljujući tehnološkom napretku analitičkih instrumenata i metoda. Nova onečišćivala obuhvaćaju široku paletu spojeva kao što su pesticidi, farmaceutici, proizvodi za osobnu njegu, industrijski aditivi i njihovi nusprodukti, dodaci hrani, nusprodukti tretiranja vode, surfaktanti, hormoni i dr. Među najčešće utvrđenim spojevima su poljoprivredni spojevi i farmaceutici.

Radionicu je uvodnim pozdravom i govorom otvorio Božidar Čapalija dipl.ing.građ. iz VIK Split. Zatim je voditelj projekta dr.sc. Josip Terzić, predstavio ciljeve, dosadašnje rezultate i očekivane ishode projekta boDEREC-CE. Također, održana su tri pozivna predavanja:
• „Organizirana vodoopskrba metropolitanskog područja Splita od Salone do danas“, Božidar Čapalija, dipl.ing.građ., Vodovod i kanalizacija Split;
• „Otpad i Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje mikroonečišćivala u vodama”, Kristina Šimunković, mag.ing.amb., Geotehnički fakultet u Varaždinu;
• “Pravni okvir zaštite vodenog okoliša, EU i hrvatska perspektiva”, Ivana Krstulović Baković, mag. iur., Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.

Prezentacije je popratila vrlo aktivna diskusija sudionika i predavača. Diskusija u kojoj je sudjelovalo 20tak dionika bila je sadržajna i u konačnici vrlo produktivna jer je bila zastupljena sa stajališta lokalne i nacionalne vlast, privatnog sektora kao i tijela javne uprave i znanstvenih institucija. Istaknuta tema bila je održivo gospodarenje otpadom u svrhu prevencije i smanjenja emisije novih onečišćivala u okoliš (npr. upotreba manje agresivnih sredstava za čišćenje u kućanstvima, adekvatno odlaganje lijekova), te održivi način upravljanja otpadnim vodama na pilot području (spajanje kućanstava, poslovnih i industrijskih objekata na kanalizacijski sustav, legalno pražnjenje septičkih jama itd.). Također, razmijenjena su iskustva sličnih projekata koji se odvijaju na području Splitsko-Dalmatinske županije.

Po završetku radionice sudionici su ispunili kratku anketu, kako bi organizatori dobili povratne informacije o uspješnosti organizacije, jasnoći izložene tematike, te je li radionica doprinijela stjecanju novih znanja. Na većinu postavljenih pitanja organizatori radionice su dobili odlične do vrlo dobre ocjene što je ujedno i pokazatelj kako je tematika projekta aktualna i zanimljiva široj publici, te jasno izložena od strane predavača.

Atmosfera tijekom predavanja (Foto: Ivana Boljat)

Izlaganje pozivne predavačice Kristina Šimunković, mag.ing.amb. (Foto: Ivana Boljat)

Dr.sc. Josip Terzić tijekom predavanja (Foto: Ana Selak)

Diskusija na kraju radionice (Foto: Ana Selak)

en_US
Skip to content