Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE  I MARINSKU GEOLOGIJU

Gospodarstveni (tržišni)  projekti

Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N

Projektom su se prikupili podaci o stanju i promjenama zaliha organskog ugljika u tlu, ukupnom dušiku te odnosu ugljika i dušika, pristupačnim elementima u tlu, ukupnim metalima i potencijalno toksičnim elementima te mineraloškom sastavu tla. Terensko i laboratorijsko istraživanje provedeno je na 725 reprezentativnih lokacija različitog korištenja zemljišta (šumsko, zemljište pod usjevima, travnjaci, močvarno zemljište, naselja i ostalo) rasprostranjenih diljem RH.

Projekt je proveden u okviru Programa „Dogradnja i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša i unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj“, koji je financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nositelj projekta je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, a izvršitelji Hrvatski geološki institut, Hrvatski šumarski institut i Agencija za poljoprivredno zemljište.

Na nacionalnoj razini, rezultati Projekta unaprijedili su kvalitetu i cjelovitost podataka o stanju tla, omogućili uočavanje pritisaka na tlo i procjenu negativnih utjecaja atmosferskog i/ili industrijskog onečišćenja na tlo. Prikupljeni podaci koristiti će se u nacionalnom izvješćivanju, u izvješćivanju prema Europskoj komisiji i Europskoj agenciji za okoliš, UN konvencijama (UNFCCC, UNCCD, CLRTAP i popratni protokoli i dr.) te drugim međunarodnim obvezama.

Rezultati projekta na ENVI portalu okoliša:

Projekt SOC http://envi.azo.hr/

http://envi.azo.hr/?topic=3

http://servisi.azo.hr/tlo/wms?request=GetCapabilities

http://servisi.azo.hr/tlo/wfs?request=GetCapabilities

Project leader: dr.sc. Slobodan Miko

Hasan Ozren,

Ilijanić Nikolina,

Martina Šparica Miko,

Ajka Šorša,

Ana-Maria Heski,

Danijel Ivanišević

Project duration: 2014-2017

 

Project Category: Gospodarstveni projekt (Hrvatska agencija za okoliš i prirodu)

Financing amount: 2.500.000,00 kn


Status: Završen

en_US
Skip to content