Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF HYDROGEOLOGY AND ENGINEERING GEOLOGY

EU Funds Projects

UKV – Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama

UKV logo

Početkom 2020. godine u sklopu poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ odobren je projekt UKV „Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama“ koji će se sufinancirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Nositelj projekta je Geotehnički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu iz Varaždina, dok su Državni hidrometeorološki zavod i Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci uz Hrvatski geološki institut partneri projekta.

Projekt UKV usmjeren je na istraživanje neželjenih posljedica klimatskih promjena, prvenstveno povećanja saliniteta, temperature i pogoršanje kakvoće u priobalnim krškim vodonosnicima. Promjena klime utječe na povišenje prosječne temperature zraka i vode, promjenu razina mora, produljenje sušnih razdoblja s kratkim ekstremnim oborinama, smanjenje ukupne vodne bilance tijekom razdoblja malih voda, smanjene infiltracije vode u podzemlje i slično. Sve te promjene imaju direktan utjecaj na dinamičku ravnotežu slatke i slane vode u priobalnim vodonosnicima što rezultira zaslanjenjem vodonosnika.

Sve učestalija sušna razdoblja s pojavama vrlo intenzivnih oborina u krškim vodonosnicima uvjetuju probleme s mikrobiološkim onečišćenjima, onečišćenjima teškim metalima i pojavom visokih mutnoća podzemnih voda.

U krškom dijelu Republike Hrvatske većina vodoopskrbnih objekata nalazi se u priobalnom dijelu gdje živi većina populacije, najčešće su to gradovi i naselja bez alternativne vodoopskrbe. Razvoj turizma i poljoprivrede povećava sezonske eksploatacije vodonosnika, posebno tijekom ljetnih razdoblja kada su potrebe za vodom najveće.

Projektom će se uspostaviti monitoring podzemnih i površinskih voda na tri pilot područja, područje slijeva Bokanjac-Poličnik u zadarskom zaleđu, područje Blatskog polja na otoku Korčuli i Vranskog jezera na otoku Cresu za koja će se analizirati kakvoća i količine površinskih i podzemnih voda te izraditi klimatski i hidrološki modeli za razdoblje do kraja ovoga stoljeća. Projektne aktivnosti rezultirat će mjerama prilagodbe za smanjenje neželjenih posljedica klimatskih promjena u sektorima vodnog gospodarstva, turizma, poljoprivrede i zdravstva.

 

Više o projektu UKV

Project leader: Ranko Biondić

 

Hrvatski geološki institute:

Josip Terzić

Jasmina Lukač Reberski

Ivana Boljat

Ozren Hasan

Martina Šparica Miko

Geotehnički fakultet Varaždin:

Ranko Biondić

Lucija Plantak

Hrboje Meaški

Ivana Grčić

Jelena Loborec

Karlo Leskovar

Građevinski fakultet Rijeka:

Josip Rubinić

Bojana Horvat

Maja Radišić

Duje Kalajžić

Igor Ružić

Državni hidrometerološki zavod:

Krešo Panđić

Ivan Güttler

Željka Klemar

Tanja Likso

Dijana Oskoruš

Melita Perčec Tadić

Lidija Srnec

Ksenija Cindrić Kalin

Project duration: 5/2020 – 10/2022


 

Project Category: Operativni program ”Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020.
Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama Europskog fonda za regionalni razvoj

Financing amount: 3.113.833,96 kn

Status: Active

en_US
Skip to content