Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF GEOLOGY

EU Funds Projects

Trans-boundary contamination risk assessment and modelling for sustainable soil management,

food safety and natural riverine habitat protection in the

Drava River floodplain

Geokemijska istraživanja tla poplavne ravnice rijeke Drave i procjena onečišćenja

od potencijalno škodljivih elemenata

Rezultatima geokemijskih analiza seta profila na dravskoj poplavnoj ravnici predložit će se model održivog upravljanja tlima, sigurnosti proizvodnje hrane i zaštite okoliša na istraživanom području.

Project leader: dr. sc. Ajka Šorša

 


Danijel Ivanišević

Project duration: 2017 – 2019


 

Project Category:

znanstveno-istraživački projekt, Glavni partner: GeoZS

 

 


Financing amount: izdvojena sredstva Zavoda za geologiju

 

 Status: Završen

en_US
Skip to content