Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF GEOLOGY

EU Funds Projects

SIMONA – Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System

to support transnational cooperation for joint Danube Basin

water management

Cilj projekta je prikupljanje svih internih informacija pojedinih zemalja partnera (od Austrije do Moldavije), koje su vezane za monitoring i procjenu kvalitete sedimenta u podunavskom slivu. Na temelju tih informacija izrađuju se standardizirani i harmonizirani protokoli metodologije uzorkovanja, analize i evaluacije rezultata. Konačno, izrađuje se web aplikacija koja sadrži protokole i sustav unosa i obrade unešenih podataka. Sve je popraćeno treninzima (case studies) i edukacijom stručnih tijela koja su zadužena za implementaciju (e.g. Hrvatske vode). Istovremeno, ta stručna tijela imaju savjetodavnu ulogu tijekom cijelog projekta, kako bi izrađeni protokoli bili prilagođeni njihovim potrebama, ali i unaprijeđeni i usklađeni s ostalim zemljama partnerima. Kvaliteta sedimenta odnosi se na sadržaj potencijalno toksičnih supstanci (HS; anorganske i organske) definiranih EU WFD (Water Framework Directive). Između ostalog i potencijalno toksičnih metala (anorganske HS), Cd, Pb, Hg i Ni, gdje bi HGI na temelju iskustva Geokemijske ekspertne skupine (EuroGeoSurveys Geochemistry Expert Group) trebao najviše doprinijeti.

Projekt je potrebno završiti kroz 7 working packages (WP). HGI sudjeluje u svim WPs, ali je za jedan (WP4) i odgovoran.

Webpage: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona

Project leader: dr.sc. Ajka Šorša

Danijel Ivanišević,

Ana Čaić Janković,

Ivan Mišur,

Lidija Galović

Project duration: 01.06.2018. – 31.05.2021.

 

Project Category: INTERREG; Danube Transnational Programme


Financing amount: 100.767,5 €


Status: Završen

en_US
Skip to content