Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Prezentacija rezultata geoloških istraživanja pločastih vapnenaca i odabranih vrsta ag-kamena na području Zadarske županije

Završna prezentacija ostvarenih rezultata u okviru projekta „RoofOfRock“ (http://www.roofofrock.eu/) za područje Zadarske županije održana je u 15. lipnja 2015. u Zadru, u organizaciji Razvojne agencije Zadarske županije – ZADRA NOVA. Hrvatski geološki institut (HGI) bio je angažiran na projektu kao vanjski ekspert za izvođenje geološkog dijela projekta na čitavom projektnom području Republike Hrvatske, na temelju ugovora sa sva 4 hrvatska projektna partnera – županijskim razvojnim agencijama Zadarske (ZADRA-NOVA), Splitsko-dalmatinske (RERA SD), Dubrovačko-neretvanske (DUNEA) i Istarske županije (IDA), a u suradnji s vodećim partnerom Geološkim zavodom Slovenije (GeoZS). Istraživanja su trajala 2 godine (2013-2014.), a finalno izvješće završeno je u ožujku 2015.

Ladislav Fuček, stručni savjetnik (u sredini, voditelj HGI tima za Zadarsku županiju) i dr. sc. Tvrtko Korbar, viši znanstveni suradnik (lijevo, voditelj RoofOfRock HGI tima), te dr. sc. Miloš Bavec (voditelj projekta RoofOfRock, GeoZS)

Ladislav Fuček, stručni savjetnik (u sredini, voditelj HGI tima za Zadarsku županiju) i dr. sc. Tvrtko Korbar, viši znanstveni suradnik (lijevo, voditelj RoofOfRock HGI tima), te dr. sc. Miloš Bavec (voditelj projekta RoofOfRock, GeoZS)

Glavni cilj geološkog dijela projekta bio je definiranje pojava i potencijala pločastih vapnenaca kao potencijalnog ag-kamena, s ciljem promocije njegove uporabe ali i zaštite zajedničke prirodne i kulturne baštine na projektnom području koje obuhvaća Jadranski pojas Dinarskog krša. Osim toga, napravljena je pregledna karta svih važnijih vrsta ag-kamena na projektnom području u mjerilu 1:250000 te baza reprezentativnih povijesnih i aktivnih kamenoloma u GIS okruženju.

Pregledna geološka karta projektnog područja RH i karta potencijalnosti ag-kamena na projektnom području izrađene su u mjerilu 1:250000.

Pregledna geološka karta projektnog područja RH i karta potencijalnosti ag-kamena na projektnom području izrađene su u mjerilu 1:250000.

Tijekom opsežnih terenskih, laboratorijskih i kabinetskih istraživanja definirane su temeljne stratigrafske, sedimentološke i paleontološke značajke raznih tipova pločastih vapnenaca. Prostorno pojavljivanje pločastih vapnenaca prikazano je na topografskim podlogama u mjerilu 1:50000 (otvorena web GIS aplikacija za čitavo projektno područje je u izradi na GeoZS), pri čemu je na području Zadarske županije najdetaljnije istraženo područje pojavljivanja Benkovačkog kamena, gdje su izdvojena visokopotencijalna i potencijalna područja kao temelj za daljnja istraživanja s ciljem učinkovitije eksploatacije i/ili zaštitu prirodnih i kulturnih vrijednosti povezanih s pločastim vapnencima.

 Nova litostratigrafska geološka karta Benkovačkog područja u mjerilu 1:25000 bila je temelj za izdvajanje potencijalnih i visokopotencijalnih poligona pločastih vapnenaca.

Nova litostratigrafska geološka karta Benkovačkog područja u mjerilu 1:25000 bila je temelj za izdvajanje potencijalnih i visokopotencijalnih poligona pločastih vapnenaca.

U istraživanom području Benkovca pločasti vapnenci debljine nekoliko desetaka metara stratigrafski su smješteni unutar središnjeg (karbonatnog) dijela naslaga paleogenskog predgorskog bazena (Promina grupa), pa ih na površini nalazimo unutar nekoliko desetaka kilometara dugačkih i oko 1 km širokih zona izdanaka genetski srodnih litostratigrafskih jedinica. Na drugim područjima Zadarske županije (npr. Dugi otok…), pločasti vapnenci pojavljuju se uglavnom kao metarski ulošci unutar krednog slijeda naslaga karbonatne platforme.
Osim pločastih vapnenaca, detaljno je istraženo i 5 odabranih tradicionalnih odnosno kulturno-povijesnih pokaznih objekata (show-case objects) izgrađenih od raznih vrsta vapnenca, pri čemu je na kartama 1:50000 definirano područje pojavljivanja tih litostratigrafskih jedinica u prirodi.

O prezentaciji su izvijestili i lokalni mediji:
http://www.ezadar.hr/clanak/prezentacija-rezultata-projekta-roof-of-rock
http://www.057info.hr/vijesti/2015-06-16/izradena-mapa-vapnenackih-nalazista-u-projektu-roof-of-rock

en_US
Skip to content