Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Prezentacija geoturističkog potencijala na otoku Visu – potencijalni geopark Viški arhipelag

Na međunarodnoj multidisciplinarnoj znanstvenoj konferenciji “Mediterranean Islands Conference 2016”, MIC-VIS 2016., koju su zajednički u međunardnom sveučilišnom centru Vern Island School organizirali Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar” i Veleučilište VERN, između više od stotinu sudionika iz deset zemalja jedno je predavanje odstupalo od uglavnom socioloških, ekonomskih i humanističkih tema o održivom razvoju otoka.
Više o tome u prezentaciji i prilogu Slobodne Dalmacije.

Vis 3D

Osnovna geološka karta Republike Hrvatske mjerila 1:50000 – list Vis 3 i Biševo 1

en_US
Skip to content