Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF HYDROGEOLOGY AND ENGINEERING GEOLOGY

Basic Engineering Geological Map of the Republic of Croatia 1:100.000 - Map Sheets

All digital maps are free za preuzimanje (kartu možete preuzeti klikom na određeni list karte). Odgovarajući način citiranja karte priložen je uz svaki list karte. Informacije o cijeni i naručivanju tiskanih karata  možete saznati here..

en_US
Skip to content