Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Održana godišnja projektna radionica HRZZ projekta GOST

GOST logo

Dana 19. studenog 2020. u prostorijama Hrvatskog geološkog instituta održana je godišnja radionica na kraju prve godine projekta „Vulkano-sedimentne sukcesije sjeverozapadne Hrvatske i njihova uloga u razumijevanju geodinamike Paleotetisa tijekom srednjeg Trijasa“ (GOST). Zbog epidemiološke situacije vezane uz COVID-19 suradnici na projektu zaposleni na inozemnim institucijama sudjelovali su na radionici putem video veze. Cilj radionice bio je izvijestiti o aktivnostima projekta tijekom prve projektne godine, te prodiskutirati planove za iduću godinu. 

U svojoj prezentaciji voditelj projekta dr.sc. Damir Slovenec izvjestio je o dosadašnjim aktivnostima rada na projektu, s naglaskom na terenska istraživanja koja su provođena u razdoblju od svibnja do studenog. U tome su periodu istraživani i uzorkaovani lokaliteti na Strahinjščici, Kuna Gori, te zapadnom dijelu Ivanščice. Osim detaljnog točkastog uzorkovanja magmatskih/vulkanoklastičnih stijena i s njima udruženih sedimentnih stijena na izdvojenim lokalitetima, snimljeno je i 14 geoloških stupova, te 9 geoloških profila. Laboratorijska obrada prikupljenih uzoraka započela je u laboratoriju HGI-a, a odabrani reprezentativni uzorci stijena bit će poslani na daljnje analize u inozemne laboratorije.

Dosadašnji rezultati istraživanja bit će prikazani u prvom znanstvenom radu “Middle Triassic high-K calc-alkaline effusive and pyroclastic rocks from the Zagorje-Mid-Transdanubian Zone (Mt. Kuna Gora; NW Croatia): mineralogy, petrology, geochemistry and tectono-magmatic affinity” autora D. Slovenec i B. Šegvić koji je u postupku recenzije. Tijekom iduće godine očekuje se priprema više znanstvenih radova s tematikom vezanom za paleontološku, sedimentološku, te mineraloško-petrološku problematiku istraživanog područja.  Nadalje, preliminarni rezultati istraživanja bit će tijekom iduće godine prezentirani na tri međunarodne konferencije.

Matija Vukovski, zaposlen u kolovozu na projektu kao doktorand, predstavio se kratkom prezentacijom te izložio plan istraživanja u okviru svoje buduće doktorske disertacije.  

prva projektna radionica HRZZ projekta GOST

Održana prva projektna radionica HRZZ projekta GOST

en_US
Skip to content