Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Održan zadnji sastanak projektnog tima PYROSKA za 2020. godinu

PYROSKA logo

Održan je zadnji sastanak u 2020. projektnog tima projekta PYROSKA (Miocenska sin-riftna evolucija Sjevernohrvatskog bazena (Karpatsko-Panonska regija): “multi-proxy” pristup, korelacija i integriranje sedimentnog i vulkanskog zapisa), financiranog od Hrvatske zaklade za znanost.

Na sastanku su se prokomentirali postignuti rezultati u prvog godini projekta te se raspravilo o planovima za sljedeću godinu.

Kroz prvu godinu projekta su se odradila planirana terenska istraživanja na lokalitetu Kalnik te dio istraživanja na novim lokalitetima povezanima s kiselim vulkanizmom sin-riftne faze razvoja Panonskog bazena (Sinjski bazen, Medvednica, šira okolica Kalnika, Hrvatsko zagorje).

Trenutno je u tijeku priprema uzorka u laboratoriju Zavoda za geologiju Hrvatskog geološkog instituta i laboratorijima partnera NERC (British Geological Survey) i GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel.

Dio planiranih aktivnosti se prolongirao zbog epidemiološke situacije vezane uz COVID-19, a ostale aktivnosti su se uspjele provesti uz manje prilagodbe. Za odgođene aktivnosti, pogotovo usavršavanja članova projektnog tima se čeka pogodnija epidemiološka situacija.

Više informacija o projektu na web stranici: https://pyroska.wordpress.com/

 

 

 

 

 

Sudionici sastanka projekta „PYROSKA“ održanog preko zoom platforme.

 

 

 

Terenska istraživanja na Kalniku (glavni izdanak KNOL).

 

 

 

 

Terenska istraživanja na Kalniku.

 

 

 

 

Ležište boksita Crveni Klanac.

 

 

 

 

 

 

Uzorkovanje vulkanoklastičnih naslaga lokaliteta Glavice.

 

 

 

 

 

Uzorci vulkanoklastita lokaliteta Čučerje prilikom pripreme za slanje na daljnje analize projektnim partnerima.

 

 

 

 

 

 

Uzorci vulkanoklastita s lokaliteta u okolici Kalnika.

 

 

 

 

 

 

Lokalitet Donje Jesenje.

 

 

 

 

 

 

 

Mikroskopski preparati uzoraka vulkanoklastita s izdanka KNOL na Kalniku.

 

 

 

 

 

Izdvojeni cirkoni za analize.

en_US
Skip to content