Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Objavljivanje monografije “GeoERA mineralne sirovine – prošlost i budućnost”

˝Mineralne sirovine su neophodne!˝ Ova izjava primjenjuje se u svakodnevnom životu kao i u zdravstvu, u provedbi energetske tranzicije ili za obranu države. Odgovorna opskrba mineralnim sirovinama iz domaćih izvora ključni je element za pouzdanu i buduću sigurnost mineralnih sirovina u Europi. Provjereni podaci i koherentne informacije o mineralnim sirovinama, rudnicima, ležištima i resursima – također izvan političkih granica – čine temelj za ispravne i čvrste odluke. Četrdeset i pet nacionalnih i regionalnih geoloških službi i instituta iz 32 europske zemlje udružili su snage i razvili projekt sufinanciran iz ERA-NET programa:  Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe (GeoERA). Glavni cilj GeoERA-e bio je pridonijeti optimalnom korištenju i upravljanju potpovršinom. Projekti su podržali 1) integriranije i učinkovitije upravljanje i 2) odgovornije i javno prihvaćenije iskorištavanje i korištenje potpovršine. Projekti su pokrivali primijenjene geoznanosti, obrađujući sljedeće četiri teme: geoenergiju, podzemnu vodu, mineralne sirovine i informacijsku platformu. Po završetku projekta GeoERA krajem siječnja 2022. godine, objavljena je monografija u tematskom području mineralnih sirovina pod naslovom „GeoERA mineralne sirovine – prošlost i budućnost“. U području mineralnih sirovina, stručnjaci su razmijenili iskustva i informacije kako bi pružili poboljšanu bazu podataka o mineralnim sirovinama EU-a, odnosno o europskim kopnenim (onshore) i odobalnim (offshore) mineralnim resursima. Monografija daje uvid u četiri GeoERA znanstvena projekta iz područja mineralnih sirovina – EuroLithos, FRAME, MINDeSEA i MINTELL4EU – te njihove glavne  rezultate i planove za daljnji rad. Međutim, takve informacije su kratke i dalje zahtijevaju stalno ažuriranje i poboljšanje. Hrvatski geološki institut je bio partner u projektima EuroLithos, FRAME i MINTELL4EU. Koordinator projekata iz Hrvatskog geološkog instituta je jedan od autora monografije, Željko Dedić, biviši djelatnik instituta. Publikacija je dostupna na poveznici:

en_US
Skip to content