Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Nova Osnovna geološka karta otoka Brača

Javna PREZENTACIJA nove Osnovne geološke karte Republike Hrvatske u mjerilu 1:50 000 – „Otok Brač“ (JELASKA i sur., 2015) održana je 04. svibnja 2016. u gradu Supetru.

Novi list Osnovne geološke karte Republike Hrvatske mjerila 1:50.000 „Otok Brač“ (Jelaska i sur., 2015).

Novi list Osnovne geološke karte Republike Hrvatske mjerila 1:50.000 „Otok Brač“ (Jelaska i sur., 2015).

Ova karta čini standardizirani prikaz geološko-geografske cjeline na kojoj je započeto istraživanje i razvoj metodologije izrade litostratigrafske (formacijske) geološke karte na nacionalnom projektu kojeg je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, a koji se kontinuirano provodi u Zavodu za geologiju Hrvatskoga geološkog instituta.

Prezentacija OGK RH u gradskoj vijećnici grada Supetra (FOTO: Ladislav Fuček).

Prezentacija OGK RH u gradskoj vijećnici grada Supetra (FOTO: Ladislav Fuček).

OGK RH je u izradi i za ostala područja Splitsko-dalmatinske županije, kao i za druga područja RH, a čini nezaobilaznu osnovu za: usmjerena i primijenjena istraživanja iz područja pridobivanja mineralnih i energetskih sirovina te vode iz podzemlja, analizu i ponudu geoturističkih potencijala, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, planiranja u poljoprivredi i šumarstvu, procjenu geohazarda, arheološka istraživanja, edukaciju na svim razinama te usmjerena znanstvena istraživanja. Tijekom prezentacije, svi zainteresirani bili su upoznati s procesom izrade lista, s novim spoznajama i sa sadržajem lista. Prvi primjerak nove geološke karte otoka Brača uručen je predstavniku grada Supetra.
O tome je izvjestila i Slobodna Dalmacija u tiskanom izdanju od 05.05.2016.

Prilog iz tiskanog izdanja SLOBODNE DALMACIJE od 05.05.2016.

Prilog iz tiskanog izdanja SLOBODNE DALMACIJE od 05.05.2016.

en_US
Skip to content