Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Nova geološka karta otoka Cresa i Lošinja

Osnovna geološka karta RH 1:50.000 Cres i Lošinj

OGK RH Cres i Lošinj.

Javna PREZENTACIJA nove Osnovne geološke karte Republike Hrvatske u mjerilu 1:50 000 – „Cres i Lošinj“ održana je u gradu Cresu 28. siječnja 2016. u prostorima Zajednice Talijana Cresa.
O tome je izvjestio i Novi list u tiskanom izdanju od 29.01.2016.

Članak u tiskanom izdanju Novog lista.

Članak u tiskanom izdanju Novog lista.

Gradonačelnik grada Cresa g. Kristijan Jurjako pozdravlja nazočne na prezentaciji u prostorima Zajednice Talijana Cresa

Gradonačelnik grada Cresa g. Kristijan Jurjako pozdravlja nazočne na prezentaciji u prostorima Zajednice Talijana Cresa. (FOTO: W. Salković)

Ova karta čini standardizirani prikaz do sada najveće geološko-geografske cjeline, obrađene u okviru istraživanja na ovom nacionalnom projektu kojeg je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, a koji se kontinuirano provodi u Zavodu za geologiju Hrvatskoga geološkog instituta.

rezentacija nove Osnovne geološke karte Republike Hrvatske u Cresu

Prezentacija nove Osnovne geološke karte Republike Hrvatske u Cresu: Ladislav FUČEK, dipl. ing. geol. – voditelj projektnog područja i istraživanja na Cresu i Lošinju te prvi autor karte (desno) i dr. sc. Tvrtko KORBAR, dipl. ing. geol. – voditelj projekta OGK RH (lijevo). (FOTO: W. Salković)

OGK RH je u izradi i za ostala područja Primorsko-goranske županije, kao i za druga područja RH, a čini nezaobilaznu osnovu za: usmjerena i primijenjena istraživanja iz područja pridobivanja mineralnih i energetskih sirovina te vode iz podzemlja, analizu i ponudu geoturističkih potencijala, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, planiranja u poljoprivredi i šumarstvu, procjenu geohazarda, edukaciju na svim razinama te usmjerena znanstvena istraživanja.

Panoramski reljefni prikaz geološke karte otoka Cresa i Lošinja.

Panoramski reljefni prikaz geološke karte otoka Cresa i Lošinja.

Tijekom prezentacije, svi zainteresirani bili su upoznati s procesom izrade lista, s novim spoznajama i sa sadržajem lista. Prvi primjerci nove geološke karte otoka Cresa i Lošinja uručeni su predstavnicima gradova Cresa i Lošinja.

Primjerak karte uručen je i g. Denisu Popovu

Panoramski reljefni prikaz geološke karte otoka Cresa i Lošinja.

en_US
Skip to content