Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

NASTAVAK ISTRAŽIVANJA PETRINJSKOG PODRUČJA KROZ NOVE PROJEKTE

U skopu projekta Seismic Hazard in CROatia: a COllaborative approach SH-CROCO i Earthquake Geology Studies in Central Croatia: active faults and seismic potential nastavlja se međunarodna suradnja Zavoda za geologiju s kolegama eminentnih francuskih i talijanskih institucija IRSN-a (Institut za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost), CEREGE-om (Europski centar za istraživanje i obrazovanje u geoznanosti) te INGV-em (Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju).

Na petrinjskom području pogođenom potresom, nakon otvaranja prvoga seizmološkog rova u Hrvatskoj, tijekom proteklog mjeseca otvorena su još dva na području Križa Hrastovačkog s ciljem stjecanja novih saznanja o  deformacijama nastalim uslijed djelovanja mehanizma Petrinjsko-pokupskog rasjeda. Dok su u geotehnička, geofizička i geološka istraživanja likvefakcija, provedena uz obalu rijeke Kupe u mjestima Brest Pokupski i Mala Gorica, uključena Sveučilišta Jena i Aachen čiji studenti su odabrali ovo istraživačko područje kao teme njihovih preddiplomskih i diplomskih radova.    

Svi rezultati istraživanja koristit će se u svrhu procjene seizmičkog potencijala s namjerom smanjenja rizika od geohazarda na širem području.

Dio francuskih, njemačkih i hrvatskih istraživača koji su sudjelovali na projektima

Upoznavanje studenata s radovima iskopa paleoseizmološkog rova u Križu

Jezgrovanje i opis jedinica na području Male Gorice

Uzimanje uzoraka iz rovova

Snimanje geofizičkog profila radarom

Provođenje geotehničkih i geofizičkih snimanja uz obalu Kupe

Trodimenzionalni prikaz likvefakcijskih pukotina u rovu

Determinacija jedinica

Čišćenje zidova i postavljanje mreže u rovu

Snimanje i geodetska izmjera istraživanih područja

en_US
Skip to content