Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Multi-Level Data Analyses in the Gajevo Landslide Research, Croatia

Geosciences logo

Klizište Gajevo (Vukomeričke Gorice, sjeverna Hrvatska) je odabrano za detaljna istraživanja jer i dalje postoji rizik za kućanstva na području krune klizišta. U radu su opisana provedena istraživanja na području klizišta: kartiranje (terensko i daljinsko), analiza padalina, plitko bušenje sa uzorkovanjem i laboratorijskim analizama te geofizička istraživanja. Prezentirani su i rezultati provedenih istraživanja te preporuke za daljnje postupanje od kojih svakako vrijedi izdvojiti potrebu za nastavkom istraživanja i kontinuiranim monitoringom. 

Rad je objavljen u otvorenom pristupu i dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.mdpi.com/2072-4292/15/1/200

en_US
Skip to content