Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Major and rare earth element mineral chemistry of low-grade assemblages inform dynamics of hydrothermal ocean-floor metamorphism in the Dinaridic Neotethys

Geosciences logo

Rezultati istraživanja u okviru projekta GOST (IP-2019-04-3824) Hrvatske zaklade za znanost objavljeni u časopisu Geological Magazine pružaju detaljan uvid u hidrotermalni metamorfizam oceanskog dna ofiolitnih i neofiolitnih magmatskih i vulkanoklastičnih stijena nastalih u dinaridskom dijelu sjeverozapadnog Neotetisa tijekom mezozoika. Mineraloški, geokemijski i podaci o izotopima Sr iz izmijenjenih ofiolita i neofiolitnih bazalta/andezita i tufova aktivnog kontinentalnog ruba u skladu su s hidrotermalnih promjena koje odražavaju sastav matične stijene, sugerirajući egzistiranje zatvorenog sustava obilno doziranog morskom vodom. Dva su trenda interakcije fluid-stijena: (a) niski do srednji stupanj metasomatizma u anorogenim ofiolitima prije srednje jure koji se progresivno smanjuje, i (b) povećani intenzitet metasomatizma u orogenim ofiolitima nakon srednje jure. Metamorfni sklopovi pripadaju facijesu zeolita, prehnit-pumpellyita, prehnit-aktinolita i zelenih škriljavaca. Geokemija mineralnih faza elementa rijetkih zemalja (REE) indicira: (a) promjenjive omjere fluid-stijena u kloritu i pumpellyitu ovisne o temperaturama fluida, (b) istaknute anomalije Eu i Ce koje odražavaju oksidacijsko stanje fluida, (c) mobilizaciju lakih REE/teških REE koja se pripisuje prevladavajućem usložavanju liganda, i (d) višefaznu perkolaciju tekućine kroz reakcijske zone heterogene propusnosti. Zaključno se predlaže geodinamski model egzistiranja hidrotermalnog(ih) sustava(a) tijekom razdoblja mezozoika u sjeverozapadnom dijelu dinaridskog Neotetisa.

Rad je dostupan na poveznici: https://www.doi.org/10.1017/S0016756822001030

en_US
Skip to content