Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Low-grade metamorphic rocks of the Tethys subduction–collision zone in the Medvednica Mt. (NW Croatia)

Frontiers naslovnica

Niskometamorfne metasedimentne stijene na Medvednici (SZ Hrvatska) asocirane su s ortogrinšistima (metabazaltima). Protolitna starost niskometamorfnih stijena litostratigrafskih jedinica Stari potok, Adolfovac, Tusti breg,  Bliznec, Mrzljak i Sljeme u rasponu donji do gornji trijas određena je na temelju sadržaja konodonti i geoloških zapažanja/istraživanja, dok se za stijene jedinice Risnjak može pretpostaviti jurska protolitna starost. Petrografske i geokemijske analize ukazuju da su protoliti zelenih ortoškriljavaca bile toleitne bazične magmatske stijene koje imaju obilježja T-MORB. Zeleni ortoškriljavci jedinice Sljeme  retrogradno su metamorfozirani i pokazuju metamorfnu zonalnost od epidot-amfibolskog facijesa do nižih djelova facijesa zelenih škriljavaca. Međutim, zeleni škriljavci jedinice Tusti breg i Bliznec pokazuju progradni tip metamorfizama od nižeg facijesa zelenih škriljavaca do višeg facijesa zelenih škriljavaca. Metamorfizam se zbivao tijekom jurske subdukcije od 165 Ma do 150 Ma zatvaranjem zapadnog Tetisa, a retrogradni metamorfizam tijekom kolizije Jadranske ploče i Euroazije u starijoj kredi od 125 Ma do 110 Ma.

Rad je objavljen u časopisa Geologica Carpatica i dostupan je na sljedećoj poveznici: http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/73-3/

en_US
Skip to content