Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Landslide inventory and characteristics, based on LiDAR scanning and optimised field investigations in the Kutina area, Croatia

Geologia croatica logo

Zahvaljujući LiDAR snimanju visoke rezolucije (koje je provedeno 2018. u sklopu projekta safEarth, Interreg IPA CBC) na istraživanom području površine 71 km2 prepoznato je više od 1200 uglavnom vrlo malih klizišta, a na reprezentativnim  lokacijama područje je I terenski istraženo. Rad prezentira preliminarne rezultate analiza klizišta i njihove ovisnosti o geološkim i geomorfološkim značajkama istraživanog područja.

Objavljen je u časopisu Geologia Croatica: https://doi.org/10.4154/gc.2022.02

en_US
Skip to content