Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Multidisciplinarni pristup izradi konceptualnih modela hidrotermalnih sustava (HyTheC)

Voditeljica projekta: dr.sc. Staša Borović

Financing amount: Hrvatska zaklada za znanost
Vrsta: Uspostavni istraživački projekt
Trajanje: 5 godina
Početak: 17. veljače 2020.
Vrijednost financiranja: 1.999.912,00 kn
Voditeljica: Borović staša, PhD

Panonski dio Hrvatske ima povoljne geotermalne karakteristike, a prirodni izvori termalne vode temperatura do 65 °C pojavljuju se na dvadesetak lokacija. Te vode se koriste tisućljećima, a u proteklih pedeset godina predstavljaju ključni resurs turističkih i lječilišnih centara. Povećanje potražnje za termalnom vodom s vremenom je potaknulo crpljenje većih količina. Međutim, termalna su izvorišta dio hidrotermalnih sustava koji uključuju: područja prihranjivanja u planinskim zaleđima izvora; geotermalne vodonosnike (uglavnom mezozojske karbonatne stijene) u kojima se voda zadržava i zagrijava zbog toplinskog toka iz Zemlje; i područja istjecanja na mjestima povoljnih struktura veće propusnosti. Kontinuirano funkcioniranje takvih sustava zavisi od osjetljive ravnoteže između brzine toka podzemne vode, procesa taloženja / otapanja i tektonskih pokreta. Kako bi se ta ravnoteža očuvala i termalna izvorišta koristila na održiv način, potrebno je razumijevanje na razini sustava te se opisana istraživanja predlažu s tim ciljem.

Multidisciplinarna metodologija (strukturna geologija, hidrogeologija, geotermalna, hidrogeokemijska, geofizička i daljinska istraživanja) koristit će se za izradu konceptualnih modela sustava, 3D geološku rekonstrukciju, hidrogeološku i termalnu parametrizaciju jedinica i provedbu numeričkih simulacija funkcioniranja sustava u neporemećenim uvjetima i s različitim scenarijima crpljenja. Metodologija će se testirati na tri pilot područja u Hrvatskoj gdje se koristi termalna voda: Daruvar, Hrvatsko zagorje i Topusko. Kvalitetni konceptualni i numerički modeli omogućuju ocrtavanje i zaštitu područja prihranjivanja i određivanje održivih crpnih količina, što je preduvjet za dugoročno održivo korištenje hidrotermalnih sustava, a trenutno nije adekvatno regulirano u hrvatskom zakonodavnom okviru.

Povećano korištenje termalne vode predviđeno je mnogim europskim i hrvatskim strateškim dokumentima iz područja energetike, turizama i zaštite okoliša. Stoga HGI-CGS želi uspostaviti multidisciplinarnu grupu za istraživanje hidrotermalnih sustava koja će doprinijeti odgovornom razvoju geotermalnih lokaliteta u našoj državi, te biti znanstveno produktivna i konkurentna u prijavama na natječaje različitih mehanizama financiranja.

Daruvar: Ivanovo vrelo

Tuhelj (Hrvatsko zagorje): Vrelo u bari

Tuhelj (Hrvatsko zagorje): stari bazen s termalnom vodom

Topusko: Bistro vrelo

Krapinske Toplice (Hrvatsko zagorje): Jakobova kupelj

en_US
Skip to content