Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Hydrogeological Assessment and Modified Conceptual Model of a Dinaric Karst Island Aquifer

water journal logo

Objavljen je znanstveni rad pod nazivom „Hydrogeological Assessment and Modified Conceptual Model of a Dinaric Karst Island Aquifer“ u časopisu Water. Rad su objavili Josip Terzić, Tihomir Frangen, Staša Borović, Jasmina Lukač Reberski i Matko Patekar.

Na temelju detaljnih hidrogeoloških i hidrokemijskih istraživanja provedenih na otoku Visu, u radu su određene zone sanitarne zaštite izvorišta te perspektivna područja za bušenje novih bušotina koje bi se uključile u vodoopskrbu. Dosadašnji konceptualni modeli razmatrali su otok Vis kao jedno slijevno područje, no na temelju trasiranja razdvojeni su sljevovi Korita i Pizdice te je uspostavljen novi hidrogeološki konceptualni model otoka. Nadalje, određeni su prividne brzine toka na vodocrpilištu Korita. Hidrokemijski podatci dali su uvid u kompleksne hidrogeološke procese, od otapanja karbonata i sulfatnih minerala, do prodora i miješanja slatke i morske vode. Navedena istraživanja doprinjeti će razumijevanju kompleksnog krškog sustava u vidu smanjenja rizika od prodora morske vode u otočki vodonosnik putem održivog upravljanja i korištenja slatkovodnih resursa.  

Rad je objavljen u otvorenom pristupu i dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.mdpi.com/2073-4441/14/3/404

en_US
Skip to content