Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF GEOLOGY

Commercial Projects

PP Biokovo – OGK i inventarizacija geološke baštine

Cilj projekta je je izrada geološke karte i inventarizacija geološke baštine na području PP Biokovo.

Standardizirani list OGK RH 1:50 000 sastoji se od karte s prikazanim formaliziranim litostratigrafskim jedinicama, preglednog geološkog stupa ili stupova, karakterističnog geološkog profila ili profila, tumača oznaka (litostratigrafski, geološki, tektonski, paleontološki i petrološki opisi) na odgovarajućoj topografskoj podlozi. Metodologija izrade OGK RH temelji se na prepoznavanju postojećih i izdvajanju novih litostratigrafskih jedinica te definiranju njihovog stratigrafskog i strukturnog. Izrada karte podrazumijeva pripremu postojeće dokumentacije i arhivskih podataka, prospekciju terena, snimanje geoloških stupova i profila, geološko kartiranje, reambulaciju, laboratorijska istraživanja i GIS obradu.

Inventar značajnih lokaliteta geološke baštine sadržavao bi opise s fotografijama karakterističnih paleontoloških, petrološko-sedimentoloških i strukturno-tektonskih značajki pojedinih lokaliteta, te njihovu prostornu raspodjelu na karti.

Terenska istraživanja izvode se na području Parka prirode Biokovo ukupne približne površine 196 km2. Sve ostale aktivnosti (pripremni radovi, laboratorijske analize i kabinetski radovi) izvode se u Hrvatskom geološkom institutu.

Project leader: Nikola Belić, dipl.ing.geol


Ladislav Fuček

Dr. sc. Tvrtko Korbar

Dr. sc. Tonći Grgasović

Mr. sc. Damir Palenik

Dr. sc. Vlatko Brčić

Dr. sc. Lara Wacha

Stanislav Bergant

Pavle Ferić

Project Category: Economic (market) project

 


Project duration:

Predviđeno trajanje projekta planirano je u ukupnom rasponu od tri godine od dana potpisivanja ugovora (15. travnja 2019), s mogućnošću produljenja obzirom na restrikcije uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19


 

Financing amount: 268.880,00 kn (bez PDV)

 Status: Active

en_US
Skip to content