Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Geological Service for Europe

Hrvatski geološki institut u suradnji sa još 48 institucija započeo je 1. rujna 2022. godine s provedbom EU Obzor Europa projekta  „Geološke službe za Europu“

 „Geološke službe za Europu“ za zdrav planet te  klimatski neutralnu i održivu ekonomiju.

Hrvatski geološki institut sa zadovoljstvom najavljuje pokretanje projekta „Geološke službe za Europu“ (Geological Service for Europe-GSEU), koji će izravno podržati viziju „Europskog zelenog plana“, fokusirajući se na našu Zemlju i ono što leži ispod njezine površine – energiju, vodu i mineralne sirovine.

 Ključni cilj GSEU-a je razviti i učiniti trajno dostupnim paneuropsku infrastrukturu geoloških podataka i povezane informacijske usluge za održivo i sigurno korištenje našeg podzemlja i resursa.

GSEU je zamišljen kao ulazna točka u stalnu mrežu suradnje europskih geoloških službi, nacionalnih i regionalnih imatelja podataka i informacija o podzemlju. Europskim će institucijama, tvrtkama, akademskoj zajdnici i građanima osigurati pristup najnovijim informacijama o Zemlji, agregiranim na razini Europske Unije.

GSEU će 1) razviti usklađene paneuropske podatkovne i informacijske usluge, 2) nadograđivati ​​se na postojeću geološku platformu „Europsku infrastrukturu geoloških podataka“ (European Geological Data Infrastructure-EGDI) i 3) ojačati nacionalne i regionalne mreže geoloških službi.

GSEU će se fokusirati na devet tematskih radnih paketa:

1) Koordinacija i upravljanje projektom

2) Kritične mineralne sirovine, izgradnja međunarodnog centara izvrsnosti i razrada i primjena Okvirne klasifikacija (mineralnih sirovina) Ujedinjenih naroda (UNFC)

3) Inventarizacija geotermalne energije i podzemnih skladišta

4) Procjena, zaštita i održivo korištenje europskih resursa podzemnih voda

5) Procjena ranjivosti obale i potencijali geoloških  podloga za postavljanja vjetroelektrana na moru

6) Geološki okvir za paneuropski geološki podatkovni i informacijski sustav

7) Unapređenje Europske infrastrukture geoloških podataka – EGDI

8) Disiminacijske aktivnosti

9) Uspostavljanje mreže Geoloških službi i prižanje održivih usluga za Europu

Konzorcij GSEU sastoji se od 48 partnerskih organizacija iz 36 europskih zemalja (uključujući nacionalne i regionalne organizacije za geološka istraživanja te pridružene partnere). Projekt će trajati pet godina od 1. rujna, 2022., a najvećim dijelom financira ga Europska komisija kroz program „Obzor Europa“, uz dodatno financiranje od strane geoloških službi Europe, do ukupno 24 milijuna eura.

EuroGeoSurveys, koordinator projekta GSEU, je neprofitna međunarodna udruga europskih geoloških organizacija koje njeguju suradnju među vodećim europskim geoznanstvenim institucijama već više od 50 godina. EGS se bavi europskim pitanjima u području geoznanosti i surađuje na projektima koji izravno informiraju EU te lokalne i nacionalne jedinice samouprave za dobrobit svih građana Europe.

Za više informacija posjetite:

EGS: www.eurogeosurveys.org

EGDI: www.europe-geology.eu

Zapratite EGS na društvenim mrežama kako biste bili upoznati s najnovijim vijestima, istraživanjima i korisnim izvorima informacija.

Ovaj projekt je finaciran kroz program EU program Obzor Europa istraživanje i inovacije kroz ugovor broj 101075609.

en_US
Skip to content