Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Geochemical records in subaerial exposure environments in Croatia using discriminant function analysis of bauxite data

Geosciences logo

Objavljen je rad pod naslovom „Geochemical records in subaerial exposure environments in Croatia using discriminant function analysis of bauxite data“, grupe autora Hrvatskog geološkog instituta Nikolina Ilijanić, Erli Kovačević Galović, Nikola Gizdavec, Ivona Ivkić Filipović, Slobodan Miko, Zoran Peh. Rad je objavljen u časopisu otvorenog pristupa Frontiers in Earth Science, pod sekcijom Sedimentology, Stratigraphy and Diagenesis, i može se vidjeti na poveznici.

U radu je multivarijatnom statističkom analizom geokemijskih podataka pokazana geokemijska varijacija između različitih horizonata krških boksita u Hrvatskoj, s cljem utvrđivanja evolucije Jadransko-Dinarske karbonatne platforme (ADCP). Pokazano je da je vremenska os uključena u tektonostratigrafsku shemu te da ukazuje na promjenjivu paleogeografiju i dinamiku taloženja na jadranskoj karbonatnoj platformi kroz razdoblje od gornjeg trijasa do miocena. Tri diskriminantne funkcije tumače se u smislu tipičnih procesa postanka boksita na karbonatnoj platformi tijekom emerzije, kao što su napredak boksitizacije i unos mafičnog materijala u sastav protoboksita, procesi progresivne feralitizacije i, konačno, desilikacija. U konačnici, gornjokredni boksiti su najrazvijeni boksiti s vrlo visokim udjelom aluminija i niskim sadržajem silicijevog dioksida, koji je u rangu samo s paleogenskim boksitima. Međutim, sve ostale skupine boksita, osim miocenskih, impliciraju “nedovršeni” proces kemijskog trošenja tijekom kratkih perioda emerzije karbonatne platforme. Gornjokredni boksiti prošli su proces deferalitizacije, dok geokemijski signal najmlađih miocenskih boksita, kao najmlađeg produkta boksitizacije u hrvatskim krškim Dinaridima tek neznatno odstupa od modernih tala (terra rossa) zahvaljujući visokom sadržaju minerala glina, odnosno niskom stupnju boksitizacije. Dokazan je diskriminirajući potencijal u geokemijskom sastavu boksita, koji ujedno ukazuje na moguće promjene koje su utjecale na razvoj Jadransko-Dinarske karbonatne platforme tijekom razdoblja emerzija, što se može primijeniti i na razvoj drugih karbonatnih platformi.

en_US
Skip to content