Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

 NEWS

Dodijeljene nagrade i priznjanja djelatnicima HGI-a za 2020. godinu

Nekoliko zadnjih godina na blagdan Sv. Barbare objavljujemo i godišnje nagrade najuspješnijim znanstvenicima i zaposlenicima u prethodnoj kalendarskoj godini (2020.) a na temelju analize pristiglih prijedloga od strane Povjerenstva za nagrade i priznanja HGI-a.

Na sjednici Povjerestva za nagrade i priznanja 22.11. 2021 u sastavu Dr.sc. Slobodan Miko, Dr.sc. Željka Brkić, Dr.sc. Josip Terzić, Dr.sc. Damir Slovenec, Dr.sc. Tvrtko Korbar i (Dr.sc. Tamara Marković, odsutna) na sjednici održanoj 22.11.2021. godine,  a sukladno Pravilniku o nagradama i priznanjima Hrvatskog geološkog instituta donijelo je slijedeću odluku o dodjeli godišnjih godišnje nagrade za 2020. godinu.

 1. Godišnja nagrada za znanstvena postignuća

Godišnja nagrada za znanstvena postignuća dodjeljuje se djelatniku Instituta za najveći broj preglednih, izvornih znanstvenih i stručnih radova objavljenih u 2020. godini.

Nagrada za područje prirodnih znanosti, polje geologije za 2020. godinu temeljem Pravilnika se dodjeljuje dr.sc. Ozrenu Hasanu. 

Nagrada se dodjeljuje  dr.sc. Marco Pola-i za područje tehničkih znanosti, polje geološko inženjerstvo.

 2. Godišnja nagrada mladom znanstveniku za znanstvena postignuća 

Godišnja nagrada mladom znanstveniku za znanstvena postignuća za 2020. godinu se  dodjeljuje se dr.sc. Dei Brunović u području prirodnih znanosti.

Godišnja nagrada mladom znanstveniku za znanstvena postignuća za 2020. godinu se  dodjeljuje se Ani Selak,uni.mag.ing u području tehničkih znanosti, polje geološko inženjerstvo.

3. Godišnja nagrada za znanstveni rad objavljen u časopisu s najvećim odjekom.

Godišnja nagrada za rad s najvećim znanstvenim odjekom dodjeljuje se za znanstveni rad objavljen u časopisu s najvećim odjekom (faktorom odjeka prema WOS-u).

Nagrada se dodjeljuje se dr.sc. Petri Bajo u području prirodnih znanosti polje geologije.

Nagrada se dodjeljuje se dr.sc. Jasmini Lukač Reberski, dipl. ing. geol., u području tehničkih znanosti, polje geološko inženjerstvo.

 

4. Godišnja nagrada za rad s najvećim znanstvenim odjekom

Godišnja nagrada za rad s najvećim znanstvenim odjekom dodjeljuje se za znanstveni rad, pregledni rad ili stručni rad koji je do 31. prosinca prethodne kalendarske godine citiran najmanje 15 puta. 

Nagrada se dodjeljuje se dr.sc. Tvrtku Korbaru.

 

5. Godišnja nagrada za rad objavljen u „Geologia Croatica“ s najvećim znanstvenim odjekom

Godišnja nagrada za rad objavljen u „Geologia Croatica“ s najvećim znanstvenim odjekom dodjeljuje se za znanstveni ili stručni rad, čiji je glavni autor djelatnik Instituta te koji je do 31.prosinca prethodne kalendarske godine najviše citiran u citatnim bazama podataka Web of Science or SCOPUS.

Nagrada se dodjeljuje se dr.sc. Lari Wachi.

 

6. Godišnja nagrada za izuzetan doprinos geološkoj struci

Godišnja nagrada za izuzetan doprinos geološkoj struci, nagrada za izuzetan doprinos geološkoj struci stručnih suradnika; autorstvo i vođenje listova geoloških karata, broja elaborata i studija, vođenje financijski značajnih projekata drugi izuzetan doprinos unaprjeđenju rada Instituta.

Nagrada se dodjeljuje se Ladislavu Fučeku dipl.ing. geol.

 

7. Godišnja nagrada za izuzetno zalaganje tehničkom i administrativnom osoblju

 Nagrada se dodjeljuje se gđi. Suzani Vitas.

 

8. Posebno priznaje ravnatelja dodjeluje se svim zaposlenicima koji su nesebično sudjelovali u aktivnostima HGI-a vezanim uz prošlogodišnji potres na području Banovine.

en_US
Skip to content