Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Discrimination of Rock Units in Karst Terrains Using Sentinel-2A Imagery

Geosciences logo

U ovom članku sagledana je mogućnost korištenja besplatnih multispektralnih satelitskih snimaka Europske svemirske agencije (ESA) u početnoj fazi istraživanja mineralnih sirovina. U mjerilu 1:25000 litološke jedinice izdvojene su kombinacijom navedenih snimaka i metoda strojnog učenja, dok su u mjerilu 1:10000 korišteni statistički obrađeni spektralni potpisi stijena. Rezultati su potvrdili kako je tim metodama (na krškim terenima) moguće korigirati geometriju geoloških granica koje su prikazane na OGK SFRJ. Konačni cilj je dobivanje preciznijih geoloških karata koje se s većom pouzdanošću mogu koristiti u prostornom planiranju, što je preduvjet za održivo gospodarenje mineralnim sirovinama.

Rad je objavljen u otvorenom pristupu i dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.mdpi.com/2072-4292/14/20/5169

en_US
Skip to content