Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

DEEPWATER-CE: Developing an integrated implementation framework for Managed Aquifer Recharge solutions to facilitate the protection of Central European water resources endangered by climate change and user conflict

Voditeljica projekta: dr.sc. Staša Borović

Vodeći partner: Mining and Geological Survey of Hungary
Vrijednost: 1.771.535,96 €
Trajanje: 5./2019. – 4./2022.
Voditeljica ispred HGI: dr. sc. Staša Borović, Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
Webpage: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/DEEPWATER-CE.html

Transnacionalni program suradnje INTERREG Središnja Europa prepoznao je klimatske promjene kao jedan od najznačajnijih negativnih utjecaja na resurse pitke vode. Negativne posljedice klimatskih promjena odrazit će se kroz promjene u oborinskim i temperaturnim trendovima, što će uzrokovati nepredvidljive varijacije u protocima, dostupnosti i kakvoći vode, uz mogućnost konflikata između korisnika i isporučitelja vodnih usluga. S obzirom na iznimnu važnost resursa podzemne vode, rješenja koja se baziraju na obnavljanju, zaštiti i održivom korištenju podzemne vode daju znatan doprinos postizanju održive vodoopskrbe na području Srednje Europe. Umjetno prihranjivanja vodonosnika (eng. managed aquifer recharge) je dokazani koncept koji se bazira na prikupljanju oborina i površinskih voda (npr. poplavnih voda) tijekom vlažnih perioda, njihovom skladištenju te umjetnom prihranjivanju (npr. utisni zdenci ili infiltracijske zone) u vodonosnik.

Hrvatsko pilot područje gdje će se istražiti mogućnosti umjetnog prihranjivanja vodonosnika je otok Vis, gdje su kvalitetni krški otočki vodonosnici zaslužni za samodostatnost otoka po pitanju vodoopskrbe. Unatoč tome, tijekom ljetnih mjeseci i hidroloških minimuma dolazi do smanjenja crpnih količina i redukcija vode za korisnike zbog zaslanjenja vodonosnika.

Projekt DEEPWATER-CE okuplja osam partnera iz pet zemalja Srednje Europe i pet pridruženih partnera. Važan doprinos projektu će dati i interdisciplinarne grupe stručnjaka, dionika i donosilaca odluka koje će biti uključene u projekt od samoga početka te će sudjelovati kroz radionice, tematska predavanja i transnacionalne tematske panele, s namjerom postizanja ekoloških, socijalnih i ekonomskih ciljeva projekta. Nadalje, DEEPWATER-CE će kapitalizirati i unaprijediti postojeće znanje iz prijašnjih projekata iz FP7 i H2020 okvira.

Projektne aktivnosti započele su Kick-off sastankom u Budimpešti, 11. i 12. lipnja 2019. godine.

Zajednička fotografija projektnih partnera

Otok Vis, izvor Pizdica – hrvatsko pilot područje

Otok Vis, vodocrpilište Korita – hrvatsko pilot područje

en_US
Skip to content