Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

A Holocene Sedimentary Record and the Impact of Sea-Level Rise in the Karst Lake Velo Blato and the Wetlands on Pag Island (Croatia)

water journal logo

Objavljen je rad pod naslovom „A Holocene Sedimentary Record and the Impact of Sea-Level Rise in the Karst Lake Velo Blato and the Wetlands on Pag Island (Croatia)“, u znanstvenom časopisu Water, kao dio Special Issue „Geochemical Processes of Karst and Karst Paleoenvironments“. Rad su objavili autori Nikolina Ilijanić, Slobodan Miko, Ivona Ivkić Filipović, Ozren Hasan, Martina Šparica Miko, Josip Terzić i Tamara Marković iz Hrvatskog geološkog instituta i Branko Petrinec s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba.

Istraživani su jezero Velo blato te močvarna područja Malog i Kolanjskog blata na otoku Pagu, kao jedne od rijetkih pojava stajaće površinske slatke vode na ovom najrazvedenijem hrvatskom otoku. Stoga su prikazane osnovne karakteristike jezerskih voda, a pomoću jezerskih sedimenata i multiproxy analiza koje su uključivale kombinaciju sedimentoloških, mineraloških i geokemijskih pokazatelja s mikropaleontološkim analizama ostrakoda, rekonstruiran je nastanak i evolucija jezera te izdizanje morske razine tijekom holocena. Istaknuta je važnost porasta razine mora na nizinska područja istočne obale Jadranskog mora i njegovu važnost na formiranje slatkovodnih jezera, koja postupno postaju bočata zbog prodora mora u podzemne vode. Promjene okoliša dokumentirane u istraživanim jezerima imaju širi utjecaj na slična područja duž istočne obale Jadranskog mora, kao i u drugim obalnim krškim sredinama, kako za nastanak postojećih jezera tako i za paleojezera u krškim bazenima, od kojih su mnoga poplavljena usplijed porasta morske razine.

Rad je objavljen u otvorenom pristupu i dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.mdpi.com/2073-4441/14/3/342

en_US
Skip to content