Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU

Završeni projekti

Mezozojske magmatske, plaštne i piroklastične stijene sjeverozapadne Hrvatske

(Mesozoic igneous, mantle and pyroclastic rocks of Northwestern Croatia)

Ovim projektom je planirano istraživanje složenih i na terenu vrlo rascjepkanih magmatskih i piroklastičnih kompleksa koji pripadaju različitim fazama alpinskog orogenskog ciklusa tijekom trijasa, jure do donje krede, a koje uključuju inicijalno intrakontinentalno riftovanje, zatim uspostavu oceanskog geotektonskog režima i završno subdukciju. Namjera ovog projekta je sveobuhvatno istražiti geokemijske i petrološke značajke stijena da bi se utvrdio geotektonski režim nastanka i smještavanja magmi, te na temelju egzaktnih analitičkih podataka predložio logički izveden model koji bi slikovito predočio geotektonsku evoluciju područja sjeverozapadne Hrvatske, temeljenu na principima tektonike ploča. Takav složen, suvremen mineraloško-petrološko-geokemijski prikaz potkrijepljen izotopnim i geološkim starostima svih magmatskih i piroklastičnih kompleksa na području predloženom za istraživanja omogučit će formiranje bogate standardizirane baze podataka koja će predstavljati dobru osnovu za karakterizaciju i valorizaciju gospodarski potencijalno zanimljivih mineralnih sirovina na području sjeverozapadne Hrvatske. Koreliranjem dobivenih rezultata s rezultatima sličnih magmatskih kompleksa na području Panonskog bazena, Dinarida i Alpa dobit će se širi regionalni značaj mezozojskih plaštnih, magmatskih i piroklastičnih stijena sjeverozapadne Hrvatske. 

Web stranica projekta: http://zprojekti.mzos.hr/public/c-prikaz_det.asp?psid=1-03&offset=20&ID=2246

Glavni istraživač / voditelj: dr.sc. Damir Slovenec


Boško Lugović

Dragutin Slovenec

Datum početka i kraja projekta: 2007.-2013.

 

Kategorija projekta: Projekt br: 181-1951126-1141, Z-projekti

 

Ugovoreni iznos financiranja:

Status: Završen

hr
Skip to content