Zavod za hidrogeologiju i inženjersku

geologiju

Predstojnik zavoda:

Dr.Sc.Josip Terzić, dipl.ing geol.

Tel: +385 1 6160 700
E-mail: jterzic@hgi-cgs.hr

Tajnica zavoda:

Nataša Pomper

Tel: +385 1 6160 700
E-mail: npomper@hgi-cgs.hr

 

Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju (HGIG) Hrvatskog geološkog instituta (HGI) obavlja poslove iz znanstvene grane geološkog inženjerstva, ponajviše hidrogeologije i inženjerske geologije – na znanstvenoj i stručnoj razini. Riječ je o primijenjenom dijelu geološke struke koji pripada tehničkim znanostima. Svi stalno zaposleni istraživači sudjeluju u nekom od projekata temeljne djelatnosti HGI, a to su:

 • Osnovna hidrogeološka karta (OHGK);
 • Osnovna inženjerskogeološka karta (OIGK); i
 • Osnovna geomorfološka karta (GMK), u suradnji s drugim zavodima

Osim temeljne djelatnosti istraživači sudjeluju u brojnim raznovrsnim projektima – znanstvenim i/ili stručnim – financiranim iz najrazličitijih izvora: od Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Europskih (EU) i ostalih međunarodnih fondova, preko različitih institucija poput UNESCO-a, do nacionalnih izvora: ministarstava, agencija, fakulteta, lokalne uprave, vodovodnih poduzeća, geotehničkih projektanata i ostalih naručitelja iz javnog ili privatnog sektora.

U zavodu se trenutno provode dva projekta HRZZ, te šest projekata iz programa Horizon 2020:

 • TRANITAL – HRZZ – voditeljica dr. sc. Tamara Marković;
 • ISSAH – HRZZ – voditelj dr. sc. Kosta Urumović;
 • GeoTwinn – Horizon 2020 – Twinning projekt – voditelj dr. sc. Davor Pollak. U projektu sudjeluju istraživači iz svih sastavnica HGI;
 • HOVER – GeoEra – Horizon 2020 – voditelj dr. sc. Ozren Larva;
 • RESOURces – GeoEra – Horizon 2020 – voditelj dr. sc. Andrej Stroj;
 • TACTIC – GeoEra – Horizon 2020 – voditelj dr. sc. Andrej Stroj;
 • MUSE – GeoEra – Horizon 2020 – voditeljica dr. sc. Staša Borović;
 • HotLime – GeoEra – Horizon 2020 – voditeljica dr. sc. Staša Borović.

Trenutno je u zavodu u tijeku sedam projekata financiranih iz fondova EU.

 • CAMARO-D – voditeljica dr. sc. Jasmina Lukač Reberski – EU Interreg Danube;
 • DARLINGe – voditeljica dr. sc. Tamara Marković – EU Interreg Danube;
 • GDi Ensemble FloodSmart – voditelj dr. sc. Tihomir Frangen –EU strukturni fondovi;
 • PROLINE-CE – voditelj dr. sc. Josip Terzić – EU Interreg CE;
 • safEarth – voditelj dr. sc. Vlatko Gulam – EU Interreg IPA CBC (Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro). HGI je vodeći partner ovog projekta;
 • DEEPWATER-CE – voditeljica dr. sc. Staša Borović – EU Interreg CE;
 • boDEREC-CE – voditelj dr. sc. Josip Terzić – EU Interreg CE. HGI je vodeći partner ovog projekta.

Znanstvenici i stručnjaci HGIG zavoda sustavno i kontinuirano predlažu nove međunarodne i nacionalne znanstvene i stručne projekte. Iz svih ovih projekata dobivaju se važni podatci potrebni za rad u temeljnoj djelatnosti, znanstvenim radovima i disertacijama.

Više o sudjelovanju Zavoda u projektima možete pročitati ovdje.

Istraživači zavoda HGIG osposobljeni su obavljati brojne istraživačke postupke i izrađivati elaborate i studije, pa se tako mogu izdvojiti: elaborati zona sanitarne zaštite, hidrogeološka i inženjerskogeološka mikrozoniranja, dijelovi studija utjecaja na okoliš vezani uz geološko inženjerstvo, podloge vezane uz građevinske projekte među kojima se ističe posebno veliko iskustvo rada na linearnim infrastrukturnim objektima i hidroelektranama, trasiranja podzemnih tokova, istraživanja dubokih i plitkih geotermalnih i hidrotermalnih bogatstava, pronalaženje novih i proučavanje postojećih zaliha podzemne vode za piće, navodnjavanja ili bilo koju namjenu, istraživanje kakvoće, hidrokemijskih i izotopnih svojstava voda, istraživanja geohazarda, istraživanja klizišta i ostalih nestabilnosti, izrada GIS projekata, te laboratorijske analize različite vrste. Pošto se u Hrvatskoj znatno razlikuju dva prirodna okruženja u kojima geolozi rade, a to su krški Dinaridi i Panonsko područje, tako su i pojedini istraživači u većoj ili manjoj mjeri specijalizirani za rad u jednom od njih.

Osim tradicionalno važnih struka, hidrogeologije i inženjerske geologije, u zavodu se u novije vrijeme sve više istražuju geotermija i hidrotermija, te primijenjena geofizička istraživanja. Sustavno se nabavlja oprema i školuju kadrovi, no za važniji znanstveni i stručni iskorak u ovim smjerovima bit će potrebno zaposliti nove istraživače. Nedostatak radnih mjesta najveći je problem zavoda u ovom trenutku koji se tek dijelom premošćuje zapošljavanjem izravno na EU projektima.

Više o nekim od specifičnih djelatnosti zavoda moguće je pročitati na poveznicama:

U zavodu HGIG kao svojevrsne podjedinice djeluju dva laboratorija: hidrokemijski i inženjerskogeološki.

Hidrokemijski laboratorij Zavoda HGIG postoji od sredine 1990.-ih godina prošlog stoljeća i od osnivanja kontinuirano se unaprjeđuje, te je sada u stanju na visokoj razini odrediti brojne parametre važne za hidrogeološku ekspertizu . Laboratorij raspolaže opremom za in situ mjerenja: terenskim sondama s više pokazatelja, osjetilima za kontinuirano mjerenje EC, T, pH i kisika izravno na terenu (tzv. logger), te dubinskim sondama i uzorkivačima (sampler) za bušotine. Od laboratorijske opreme ističu se ionski kromatograf, spektrofotometar i analizator Picarro kojim se određuju stabilni izotopi deuterij i kisik-18 (instrument kupljen u sklopu IPA Adriatic projekta Drinkadria), slično kao i TN analizator tvrtke HACH i analizator ukupnih i otopljenih organskih i anorganskih ugljika (kupljeni u sklopu HRZZ projekta TRANITAL). Neke od instrumenata hidrokemijski laboratorij dijeli s pojedinim laboratorijima drugih zavoda HGI. Ovaj način nabave laboratorijske opreme putem EU ili HRZZ projekata predstavlja glavni način za buduće unaprjeđivanje opreme, no prema potrebi zavod HGIG ulagat će i dalje vlastita sredstva u unaprjeđivanje opreme.

Inženjerskogeološki laboratorij je relativno nov, uspostavljen u zadnjih desetak godina. Osim pripreme uzoraka uspješno se izvode razni inženjerskogeološki i geotehnički pokusi. Laboratorij je još donekle u fazi uhodavanja, no u njemu su već uspješno odrađene brojne analize ugrađene u temeljnu djelatnost, znanstvene radove i doktorske disertacije.

Skip to content