Zavod za geologiju – Projekti

 

Znanstveni projekti (domaći)

Z projekti

Strukturno-geomorfološka karta Republike Hrvatske 1:100.000

Tektonska karta Republike Hrvatske 1:300.000

Stratigrafska evolucija trijasa Hrvatske (link)

Holocenski sedimenti kao zapis promjena u okolišu Jadranskih slivova (Holocene sediments as a record of changes in catchments of the Adriatic Coastal region)  (link)

Stratigrafija naslaga krede u okviru geodinamike jadranskog područja Hrvatske (Stratigraphy and geodynamic context of Cretaceous deposits in the northeastern Adriatic region) (link)

Mezozojske magmatske, plaštne i piroklastične stijene sjeverozapadne Hrvatske (Mesozoic igneous, mantle and pyroclastic rocks of Northwestern Croatia)  (link)

Odraz paleoklimatskih promjena u jursko-krednim sedimentima Krških Dinarida (link)

Građa facijesa i sekvencijalna stratigrafija Promina formacije u Dalmaciji (Facies Architecture and Sequence Stratigraphy of the Promina Formation in Dalmatia), (link) -Zavod za geologiju

 

Aktivni

Arhiva

Aktivni

Arhiva

Aktivni

Arhiva

Skip to content