Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Use of a LiDAR-derived landslide inventory map in assessing Influencing factors for landslide susceptibility of geological units in the Petrinja area (Croatia)

Geologia Croatica logo

U radu je prezentiran katastar klizišta, izrađen na temelju interpretacije digitalnog modela terena izrađenog LiDAR snimanjem. Na površini od 22,6 km2 u okolici Petrinje, izdvojeno je 216 klizišta čijim se analiziranjem prepoznalo geološke jedinice i utjecajne faktore koji najviše doprinose podložnosti na klizanje u istraživanom području.

LiDAR podloge korištene u ovom radu rezultat su snimanja provedenog 2018. u sklopu projekta safEarth, Interreg IPA CBC programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, sufinanciranog sredstvima ERDF i IPA II fondova EU.

Rad je objavljen u časopisa Geologia Croatica i dostupan je na sljedećoj poveznici: http://www.geologia-croatica.hr/index.php/GC/article/view/1103

hr
Skip to content