Marko Copić

Marko Copić

Znanstveni interesi Geološko kartiranje Temeljenje u slabo nosivim tlima Nestabilnosti na kosinama Mineralne sirovine   Biografija 2021.- danas – Hrvatski geološki institut 05/2020 – 08/2020: Voditelj Odjela za geotehnička istraživanja, Institut IGH d.d....
Natalia Šenolt

Natalia Šenolt

Biografija 2020: Doktorand, Hrvatski geološki institut 2013 – 2018 : Diplomski studij geologije, Sveučilište u Zagrebu, PMF   Vještine AutoCAD Adobe Photoshop Aktivno korištenje Engleskog jezika   Članstva Hrvatsko geološko društvo (HGD)  ...
Mirela Žic

Mirela Žic

Radno iskustvo 2011 – danas: Voditelj III vrste, tajnica Zavoda za mineralne sirovine, Hrvatski geološki institut 2006 – 2010: Tajnica, Ivanko Arhitekton d.o.o., arhitektonski ured   Obrazovanje 2009-2013: Visoka škola za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam...
Martina Šparica Miko

Martina Šparica Miko

Područje istraživanja Geokemija elemenata u tragovima Istraživanje frakcioniranja teških metala u tlu i sedimentu Istraživanje geokemije organskog ugljik i dušika u tlima, morskim i jezerskim sedimentima Istraživanje geokemije organskog i anorgansko ugljika (TOC, TIC)...
dr.sc. Saša Mesić

dr.sc. Saša Mesić

Znanstveni interesi Područje istraživanja je u geokemiji okoliša u kopnenim, jezerskim i morskim okolišima, te paleoklimatske rekonstrukcije tijekom holocena, paleolimnološka istraživanja Vranskog jezera na Cresu i Baćinskih jezera, antropogeni utjecaj na sedimente s...
Skip to content