dr. sc. Kosta Urumović

Znanstveni interesi

 • Hidrogeologija
 • Značajke naslaga međuzrnske poroznosti
 • Purifikacijska svojstva nevezanih i slabo vezanih stijena
 • Zaštita podzemnih voda
 • Plitka geotermija
 • Duboka geotermija

 

Biografija

 • 2009 – danas : Hidrogeolog, Hrvatski geološki institut
 • 2006 – 2009: Inženjer, Voditelj projekta, CROSCO, – Integrated Drilling & Well Services Co., Ltd
 • 2013 : Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko geološko naftni fakultet
 •  1996 –2006 : Diplomski studij geologije, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko geološko naftni fakultet

 

Vještine

 • Rješavanje hidrogeoloških problema u slabo vezanim i nevezanima naslagama
 • Projektiranje hidrogeoloških objekata
 • Nadzor nad izvođenjem hidrogeoloških radova
 • Hidrogeološko uzorkovanje i terenska ispitivanja
 • Aktivno korištenje engleskog, jezika, pasivno korištenje talijanskog i francuskog jezika

 

Projekti i suradnje

 • 2009 – danas Osnovna hidrogeološka karta Republike Hrvatske 1:100.000, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Zagreb,
 • 2013-2015 Geomapping (Research and the promotion of use of shallow geothermal potential in Croatia); Hrvatski geološki institut; projekt je financiran od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj; suradnik
 • 2017 – danas CAMARO-D (Cooperating towards advanced management routines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin), Hrvatski geološki institut, financiran od strane Europske unije iz Fonda Danube Transnational Programme; suradnik
 • 2018 – Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske, projekt financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost; voditelj

 

Odbori i komisije

 • Urednički odbor časopisa Acta Geotechnica Slovenica

 

Članstva

 • Hrvatsko geološko društvo (HGD)
 • International Association of Hydrogeologists (IAH)
 • Hrvatsko kulturno društvo Napredak

 

Bibliografija

 

Najznačajniji radovi (5-10 radova)

Urumović, K, Urumović, K. Comment on “HydrogeoSieveXL: an Excel-based tool to estimate hydraulic conductivity from grain- size analysis”: technical note published in Hydrogeology Journal (2015) 23: 837–844, by J. F. Devlin. // Hydrogeology journal. 25 (2017), 2; 589-591

Urumović, K; Urumović, K. The referential grain size and effective porosity in the Kozeny-Carman model. // Hydrology and earth system sciences. 20 (2016), 5; 1669-1680

Brkić, Ž, Urumović, K, Briški, M. Post audit analysis of a groundwater level prediction model in developed semiconfined aquifer system. // Water resources management. 27 (2013), 9; 3349-3363

Brkić, Ž, Larva, O, Urumović, K. The quantitative status of groundwater in alluvial aquifers in norther Croatia. // Geologia Croatica: journal of the Croatian Geological Survey and the Croatian Geological Society. 63 (2010) , 3; 283-298

Duić, Željko; Urumović, Kosta Utjecaj strukture Legradskog praga na hidrogeološke značajke u području Koprivnice. // Rudarsko-geološko-naftni zbornik. 19 (2007) ; 1-10

Znanstveni suradnik
Hidrogeolog
Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
hr
Skip to content