dr.sc. Josip Terzić

dr. sc. Josip Terzić

Znanstveni interesi

 • Hidrogeologija
 • Krška hidrogeologija
 • Odnos slatke i slane vode
 • Hidrogeokemijska i izotopna istraživanja
 • Geotermalna istraživanja

 

Biografija

 • 1998 – Diplomski rad „Statička penetracija i primjena u istraživanju nanosa rijeke Bednje“ (mentor prof. dr. Vladimir Jurak)
 • 1999 – zaposlen kao znanstveni novak na Hrvatskom geološkom institutu (projekt Osnovna hidrogeološka karta)
 • 2003 – Magistar znanosti – rad „Hidrogeološki odnosi otoka Visa“ (mentori prof. dr. Kosta Urumović i prof. dr. Božidar Biondić)
 • 2007 – Doktor znanosti – „Hidrogeologija jadranskih krških otoka“ (mentor prof. dr. Kosta Urumović) – na poziciji višeg asistenta u Hrvatskom geološkom institutu
 • 2008 – 2013 – znanstveni suradnik u Hrvatskom geološkom institutu
 • 2013 – 2015 – viši znanstveni suradnik u Hrvatskom geološkom institutu
 • 2013 – Certificate od Attendance and Completion of the International Course “Problems and Solutions in Numerical Modeling of Karst Aquifers”
 • 2013 – danas – voditelj projekta Osnovna hidrogeološka karta
 • 2013 – danas – predstojnik Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
 • 2015 – danas – znanstveni savjetnik u Hrvatskom geološkom institutu

 

Vještine

 • Istraživanja krških hidrogeoloških sustava
 • Vođenje projekata – od temeljnog projekta Hrvatskog geološkog instituta – Osnovne hidrogeološke karte – do brojnih projekata financiranih iz fondova EU ili neposrednih naručitelja
 • Hidrogeološko kartiranje i izrade baza podataka
 • Istraživanja i mjerenja količina i kakvoća krških izvorskih i ostalih voda
 • Istraživanja sa svrhom uspostave zona sanitarne zaštite
 • Istraživanja za pronalaženje novih zaliha vode za piće
 • Hidrokemijska i izotopna istraživanja
 • Istraživanja plitkih i dubokih geotermalnih sustava
 • Korištenje raznovrsnih softvera: MS Office, ArcGIS, AutoCAD, Statistica, Corel, Adobe i sl.
 • Aktivno korištenje engleskog (B2) i ruskog (B1) jezika

 

Projekti i suradnje

 • Sudjelovanje (od 1999) i vođenje (od 2013) temeljnog projekta Hrvatskog geološkog instituta – Osnovne hidrogeološke karte
 • Vođenje međunarodnih projekta ispred institucije: CC-WaterS, CC-Ware (AP), Drinkadria, Geothermal mapping, Proline-CE
 • Sudjelovanje u međunarodnim projektima: Kater II, Camaro-D
 • Vođenje preko 30 tržišnih projekata za neposredne naručitelje iz privrednog sektora, te javne i lokalne uprave
 • Sudjelovanje u preko 80 tržišnih projekata za neposredne naručitelje iz privrednog sektora, te javne i lokalne uprave

 

Članstva

 • Hrvatsko geološko društvo (HGD)
 • Hrvatsko hidrološko društvo (HHD)
 • International Association of Hydrogeologists (IAH)
 • International Association of Engineering Geology and the Environment (IAEG)

 

Bibliografija

 

Najznačajniji radovi (5-10 radova)

 • TERZIĆ, J., MARKOVIĆ, T. & LUKAČ REBERSKI, J. (2014): Hydrogeological properties of a complex Dinaric karst catchment: Miljacka Spring case study. DOI: 10.1007/s12665-013-3031-6. Environmental Earth Sciences 72 (2014) 4. 1129-
 • TERZIĆ, J., STROJ, A. & FRANGEN, T. (2012): Hydrogeologic investigation of karst system properties by common use of diverse methods: a case study of Lička Jesenica springs in Dinaric karst of Croatia. DOI 10.1002/hyp.9194. Hydrological processes 26, 3302-3311.
 • TERZIĆ, J., PEH, Z. & MARKOVIĆ, T. (2010): Hydrochemical properties of transition zone between fresh groundwater and seawater in karst environment of the Adriatic islands, Croatia. Environmental Earth Sciences 59 (8): 1629-1642. ISSN 1866-6280 (Print) 1866-6299 (Online). DOI 10.1007/s12665-009-0146-x
 • LUKAČ REBERSKI, J, KAPELJ, S & TERZIĆ, J. (2009): An estimation of groundwater type and origin of the complex karst catchment using hydrological and hydrogeochemical parameters: A case study of the Gacka river springs. Geologia Croatica. 62 (2009) , 3; 157-
 • TERZIĆ, J., MARKOVIĆ, T. & PEKAŠ, Ž. (2008): Influence of sea water intrusion and agricultural production on the Blato Aquifer, Island of Korčula, Croatia. Environmental Geology vol. 54 (4), pp 719-729. DOI: 1007/s00254-007-0841-4
 • TERZIĆ, J., ŠUMANOVAC, F. & BULJAN, R. (2007): An assessment of hydrogeological parameters on the karstic island of Dugi Otok, Croatia. Journal of Hydrology 343/1-2. pp 29-42. DOI: 1016/j.hydrol.2007.06.008.
 • PAVIČIĆ, A., TERZIĆ, J. & BEROVIĆ, N. (2006): Hydrogeological Relations of the Golubinka Karst Spring in Ljubač Bay, Dalmatia, Croatia. Geologia Croatica 59, 123-135, Zagreb.
 • TERZIĆ, J. (2004): Hidrogeološki odnosi na krškim otocima – primjer otoka Visa. Rudarsko – geološko – naftni zbornik, vol. 16, str. 47 – 58. Zagreb.
 • KAPELJ, J, TERZIĆ, J., KAPELJ, S & DOLIĆ, M (2003): Recent hydrogeologic study of the Vis island. Geologija 45/2, 419-426. Ljubljana.
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Hidrogeolog
Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
hr
Skip to content