bez slike žensko

Martina Šparica Miko

Područje istraživanja

  • Geokemija elemenata u tragovima
  • Istraživanje frakcioniranja teških metala u tlu i sedimentu
  • Istraživanje geokemije organskog ugljik i dušika u tlima, morskim i jezerskim sedimentima
  • Istraživanje geokemije organskog i anorgansko ugljika (TOC, TIC) te dušika (TN) u vodi

 

Radno iskustvo

  • 1999 – danas: Stručni savjetnik – Hrvatski geološki institut, voditelj Geokemijskog laboratorija, Zavoda za mineralne sirovine

Obrazovanje 

  • 1999. dipl.inž – Kemija (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zavod za analitičku kemiju)
  • 2004. mr.sc. – magistrirala kemiju, smjer analitička kemija, s naglaskom na frakcioniranje olova u tlu (i olovnih izotopa) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • 2012- Poslijediplomski studij Oceanografija (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet), Geokemija morskih sedimenata

 

Projekti i suradnje

Istraživački projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

1999 – danas – Osnovna Geokemijska karta Republike Hrvatske 181-1811096-1181,  kao kemičar i voditelj geokemijskog laboratorija

2007 – 2013 – Holocenski sedimenti kao zapis promjena u okolišu Jadranskih slivova, 181-1953068-0363, kemijske analize i geokemija

2013 – danas – Geološka karta podmorja RH, geokemija morskih sedimenata

 

Sudjelovanje na HRZZ projektima

2014 – 2018 – LoLADRIA – Izgubljeni jezerski krajobrazi na istočno jadranskoj obali, 9419, Hrvatska zaklada za znanost

2017 – 2021 -TRANITAL – Podrijetlo, ponašanje i modeliranje transporta nitrata u Varaždinskom aluvijalnom vodonosniku; HRZZ

 

Sudjelovanjena drugim projektima

2014 – 2016 – Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog      ugljika u tlu te odnosa ugljika i dušika, projekt financira Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HOAP).

2013-2015 – Hidrogeološka i paleolimnološka istraživanja Baćinskih jezera, Knjiga II , Paleolimnološka istraživanja, projekt financirale Hrvatske vode

2013-2015 – Istraživanja paleorazina Vranskog jezera na Cresu,  projekt financirale Hrvatske vode

 

Bibliografija

 

Najznačajniji radovi (5-10 radova)

Brunović, D., Miko, S., Ilijanić, N., Peh, Z., Hasan, O., Kolar, T., Šparica Miko, M., Razum, I. (2019): Holocene foraminiferal and geochemical records in the coastal karst dolines of Cres Island, Croatia, Geologia Croatica 72/1, 19-42.

Miko, S., Koch, G., Mesić, S., Šparica Miko, M., Šparica, M., Čepelak, R., Bačani, A., Vreča, P., Dolenec, T., Bergant, S. (2008):Anthropogenic influence on trace element geochemistry of healing mud (peloid) from Makirina Cove (Croatia), Environmental geology (Berlin). 55/3,  517-537

Miko, S., Mesić, S., Šparica Miko, M., Hasan, O. (2008): A record of anthropogenic lead deposition in a Mediterranean karst catchment (Lake Vrana, Cres Island, Croatia),  Mineralogical magazine. 72/1, 455-460

Miko, S., Koch, G., Mesić, S., Šparica Miko, M., Šparica, M., Vreča, P., Dolenec, T. (2007): Influence of Land Use in Small Karst Watersheds on the Chemical Status of Peloidic Sediments on the Eastern Adriatic Coast,  Journal of Soils and Sediments. 7/5, 303-312

Halamić, J., Galović, L., Šparica, M. (2003): Heavy Metal (As, Cd, Cu, Hg, Pb, and Zn) Distribution in Topsoil Developed on Alluvial Sediments of the Drava and Sava Rivers in NW Croatia,  Geologia Croatica. 56/2, 215-232

Stručna savjetnica
Magistra kemije
Zavod za mineralne sirovine
hr
Skip to content